Deltakere i ACT: Tilegnelse av konsonanttiming i engelsk og norsk – tverrspråklig mikrovariasjon

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Hanne Gram Simonsen Professor emeritus +4722854182 +4790128109 (mob) h.g.simonsen@iln.uio.no Språkvitenskap, Lingvistikk, Klinisk lingvistikk, Barns språktilegnelse, Afasi, Demens, Språkpsykologi, Fonetikk, Fonologi, Kognitiv lingvistikk, Flerspråklighet
Inger Moen
Elisabeth Holm
Pernille Hansen