English version of this page

Innganger til Europa: Språk og transnasjonal migrasjon (avsluttet)

Innganger til Europa: Språk i og forvaltningen av transnasjonal migrasjon

 

Dette prosjektet undersøker prosessene til den transnasjonale migrasjonen ved det sørlige grenseområdet til Den europeiske union, mer spesifikt nordafrikanere som ankommer Italia. Det har som mål særlig å produsere en kompleks forståelse av rollen språk og flerspråklighet har i innvandrernes sosiale, politiske og økonomiske integreringsprosess i Italia, men også i andre europeiske vertssamfunn mer generelt.

Alfonso Del Percio (Foto: Nadia Frantsen/UiO)

Alfonso Del Percio (Foto: Nadia Frantsen/UiO)

Om prosjektet

Som en inngangsport til Europa representerer Italia en karakteristisk plass for en undersøkelse av språkets sosiale betydning i transnasjonal migrasjon. På den ene siden har Italia en rolle som primær gjennomfartsåre for mennesker som migrerer fra Afrikas kyst til Europa. På den andre siden har landet en spesiell saliens for en bedre forståelse av prosessene som er brukt i forvaltningen av språklig og kulturelt mangfold, mobiliseringen av flerspråklige ressurser og tilegnelsen av språklig kapital. Med Italia som utgangspunkt kan dette prosjektet bidra betydelig til produksjonen av sosiolingvistisk kunnskap om de språklige utfordringene som transnasjonal migrasjon gir både vertslandet Italia og innvandrerne selv.

Denne studien ser nøye på mottagelsen, hjelpen, den juridiske og praktiske rådgivningen, i tillegg til den medisinske hjelpen som gis ved mottagersenteret. Videre undersøker den hvordan individene identifiseres, kategoriseres og overføres til mer spesialiserte mottagsfasiliteter og rom for utdanning, borgerskap og jobb ved integreringen.

Denne undersøkelsen gransker hva det betyr å hjelpe migranter som kommer til Europa, og involverer å stille spørsmål ved infrastrukturen, strategiene og praksisene som den italienske staten impementerer for å møte de språklige kravene som mottagelsen av disse menneskene krever. Dette innebærer også en finkornet analyse av praksisene knyttet til støtte og portvokting som gis av individene som jobber ved institusjonene for migrantene. Til slutt involverer dette en undersøkelse av hvordan individene som jobber for migrantene som ankommer formes og læres opp profesjonelt.

Å kaste lys over disse faktorene kommer til å bidra til å stille og besvare en rekke spørsmål som har å gjøre med rollen til flerspråklighet i skapelsen og legitimeringen av sosiokulturelle forskjeller, og betydningen av språk for prosesser ved tilgang, utvelging, sosial mobilitet og portvokting relatert til transnasjonal migrasjon.

Varighet

2014–2017

Publisert 23. mai 2017 18:35 - Sist endret 21. nov. 2019 14:13

Kontakt

Alfonso Del Percio

(+47) 228 57079