English version of this page

Strategier for samkonstruering av betydning i samtale med flerspråklige talere med demens (avsluttet)

Hvilke utfordringer møter flerspråklige talere med demens og deres slektninger og omsorgspersoner i hverdagslige situasjoner, og hvilke strategier bruker talere for å takle disse utfordringene?

Dette postdoktorprosjektet er del av MultiLings flaggskipprosjekt MultiLing demens.

Portrett.

Anne Marie Landmark.

Foto: Nadia Frantsen, UiO.

Om prosjektet

Dette prosjektet undersøker hverdagskommunikasjon mellom flerspråklige talere med demens av typen Alzheimer og deres omsorgspersoner, slektninger og venner. Nevrologiske sykdommer som kan forårsake demes har alvorlige konsekvenser for individet som er rammet, i tillegg til deres slektninger og bedre halvdel. Språklige og kognitive svekkelser utgjør særegne vansker for å vedlikeholde sosiale og kommunikative evner, som er viktige for menneskers forhold, velvære og livskvalitet. Vi vet ikke så mye om språkbruk som forekommer naturlig hos eldre med demens, og vi vet enda mindre om hvordan kombinasjonen av flerspråklighet og demens påvirker faktisk språkbruk (Plejert et al., kommer).

Prosjektets mål er å få innsikt i hvilke ressuser flerspråklige eldre med demens og deres samtalepartnere bruker for å etablere forståelse, betydning og for å gjennomføre aktiviteter sammen i deres dagligliv, og på den måte gi innsikt i hvordan flerspråklige talere som lider av demens "faktisk interagerer med verden" (Antaki, 2011). Praktiserende behandlere kan bruke funnene direkte ved at prosjektet fokuserer på deltagernes kapasiteter og kompetanser, til tross for deres talevansker.

Videopptak av naturlige forekomster av samtaler mellom flerspråklige talere med Alzheimers og omsorgspersoner eller familiemedlemmer kommer til å analyseres ved hjelp av teknikker fra samtaleanalyse (Sidnell & Stivers, 2013). Denne metoden gjør det mulig å undersøke hvordan talere med demens, i tillegg til deres samtalepartnere, kompenserer for språkvansker for å oppnå gjensidig forståelse.

Funn fra prosjektet har muligheten til å støtte omsorgspersoner og familiemedlemmer til flerspråklige personer med demens, ved å gi konkrete tips og skreddersy opplæring for å på best mulig måte kommunisere med flerspråklige eldre med demens.

Varighet

2016–2019

References

Plejert, C.,Lindholm, C.., & Robert W. Schrauf, R.W. (kommer). Multilingual interaction and dementia. Multilingual Matters.

Antaki, C. (2011). Applied conversation analysis: Intervention and change in institutional talk. Palgrave Macmillan.

Sidnell, J., & Stivers, T. (2013). The Handbook of conversation analysis. Chichester: Wiley-Blackwell.

Emneord: Flerspråklig praksis
Publisert 8. mai 2017 17:47 - Sist endret 24. jan. 2021 18:03