English version of this page

Språk og kognitive evner hos friske, eldre flerspråklige (avsluttet)

Språk og kognitive evner hos friske, eldre flerspråklige: Bevis fra Norge.

Underprosjekt av flerspråklig demens

Portrett.

Valantis Fyndanis.

Foto: Nadia Frantsen, UiO.

Om prosjektet

Det er godt etablert at friske, eldre talere viser tegn på en aldersrelatert tilbakegang for språklige og kognitive evner. Mer og mer forskning tyder på at tospråklighet eller flerspråklighet er koblet til betydelige kognitive fordeler. For eksempel har det blitt påvist at det å være tospråklig/flerspråklig forsinker begynnelsen på demens (f.eks. Craik, Bialystok, & Freedman, 2010). Men hvis dette stemmer, burde tospråklighet/flerspråklighet også ha en positiv effekt for friske, eldre individer. Vi burde spesielt kunne forvente at tospråklighet/flerspråklighet forsinker begynnelsen på aldersrelatert tilbakegang for språklige og kognitive evner. Interessant nok viser en nyere studie (Chertkow et al., 2010) at flerspråklighet – men ikke alltid tospråklighet – forsinker begynnelsen på Alzheimers sykdom. Med tanke på disse funnene kan vi også forvente at flerspråklige har bedre språklige og kognitive evner enn tospråklige.

Med dette bakteppet fokuserer dette prosjektet på språklige og kognitive evner, inkludert minne og utførende funksjoner, hos friske, eldre tospråklige og flerspråklige. Prosjektet har tre hovedmål:

  1. Å undersøke mønstrene ved aldersrelatert språklig og kognitiv tilbakegang hos friske, eldre individer som er ikke-innvandrede morsmålstalere av norsk.
  2. Å undersøke forholdet mellom aldersrelatert språklig og kognitiv tilbakegang.
  3. Å undersøke hvorvidt tospråklighet og flerspråklighet har ulike effekter på språklig og kognitiv tilbakegang hos friske eldre.

Alle deltagerne har norsk som sine L1 og engelsk som L2. Flerspråklige deltagere har et hvilket som helst annet språk som L3. Undersøkelsen av kognitive evner kommer til å fokusere på verbal arbeidsminnekapasitet, semantisk minneintegritet, prosesseringshastighet og utførende funskjoner. På det språklige nivået kommer studiet til å utforske morfosyntaktiske, syntaktisk og leksikalske evner hos deltagerne, både for produksjon og forståelse. Både nettbaserte og ikke-nettbaserte eksperimentelle metoder vil bli brukt.

Varighet

September 2015 – august 2018

Publisert 8. mai 2017 17:07 - Sist endret 21. apr. 2020 11:48

Kontakt

Valantis Fyndanis

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere