English version of this page

American Norwegian Sound Systems and Language Contact (avsluttet)

Dette prosjektet finansieres av EUs Horisont 2020s forsknings- og innovasjonsprogram under Marie Skłodowska-Curie-tildelingsavtale nr. 838164

Et bildet av David Natvig, smilende i hvit skjorte.

David Natvig (foto: UiO/Mathias Fossum)

Om prosjektet

I en stor del av den amerikanske Midtvesten hadde mange norsk som morsmål – et nedarvet språk – fram til midten av 1900-tallet. I de påfølgende tiåra har engelsk erstattet norsk som både hjemmespråk og språk i samfunnet, og nå bruker de fleste amerikanorsktalere hovedsakelig engelsk i hverdagen. Amerikanorsk, og nedarvingsspråk generelt, gir muligheter for å undersøke flerspråklighet som sammenhengende lingvistiske og sosiale fenomener.

I dette prosjektet gransker jeg språklydene i norsken og engelsken blant norsktalere og deres enspråklige, engelsktalende medborgere. Jeg analyserer fonetiske og fonologiske kontaktmønstre med hensyn til utviklingsinngang og -vilkår, språkbruk gjennom livsløpet, og hvordan, og av hvem, ulike språklige trekk tas i bruk over tid. Resultatene bidrar til forståelsen av (fler)språklig kompetanse og formelle språkstrukturer.    

Les mer på min engelskspråklige prosjektside. 

I samarbeid med:

Amerikanorsk og nedarvingslingvistikk, MultiLing, UiO

Wisconsin Englishes Project, Center for the Study of Upper Midwestern Cultures, University of Wisconsin–Madison.

Emneord: Flerspråklig kompetanse
Publisert 22. nov. 2019 14:36 - Sist endret 29. des. 2021 16:16

Deltakere

  • David Albert Natvig
  • Janne Bondi Johannessen
Detaljert oversikt over deltakere