English version of this page

Den diskursive konstruksjonen av brukerne i språkstandardiseringen av limburgsk (avsluttet)

Dette prosjektet er et underprosjekt av STANDARDS.

Portrett.

Diana Camps.

Foto: Nadia Frantsen, UiO.

Om prosjektet

Dette prosjektet undersøker språkstandardiseringen av limburgsk i Nederland. Språkstandardisering analyseres som en form for teknologi, og undersøker brukernes rolle i standardiseringsprosessen. Jeg bruker teoretiske konsept fra feltet sosiale studier av vitenskap og teknologi (STS), mer spesifikt ideen om at brukeren eller tiltenkt mål er samkonstruerte i planleggingsprosessen (Oudshoorn & Pinch, 2003). Dette kvalitative kasusstudiet drar nytte av neksusanalyse, som bruker tre metodiske tradisjoner: interaksjonell sosiolingvistikk, kommunikasjonsetnografi og kritisk diskursanalyse (Hult, 2010; Scollon & Scollon, 2004). Denne tilnærmingen lar meg fokusere på de diskursive prosessene ved inskripsjon, og måtene folk enten reproduserer eller bestrider dem.

Målene til studiet er dermed tosidig:

  1. Få bedre forståelse for hvordan viktige diskurser i standardiseringsprosessen for limburgsk portretterer eller konstruerer brukerne.
  2. Undersøke rollene som spilles av menneskelig agens og demonstrere hvordan identitetene som er en del av standardiseringsprosessene oppleves.

Varighet

April 2013 – april 2016.

Publisert 19. mai 2017 11:21 - Sist endret 21. apr. 2020 10:56

Kontakt

Diana Camps

(+47) 22844271