English version of this page

Hvordan og når forekommer prosodisk transfer? (avsluttet)

En sammenligning mellom prosodiske trekk i S2 fransk og S3 norsk hos trespråklige kongolesiske innvandrere i Norge.

Portrett.

Guri Bordal.

Foto: Nadia Frantsen, UiO.

Om prosjektet

Hensikten med prosjektet er å bidra til økt kunnskap om prosodiske aspekter ved flerspråklig kompetanse og bruk gjennom en analyse av prosodiske trekk hos tolv kongolesiske innvandrere i Norge som snakker norsk (S3) og fransk (S2) i tillegg til et (eller flere) afrikanske språk. Hva angår sistnevnte, vil primært talere med to ulike afrikanske S1, lingala og swahili, delta i prosjektet. Disse to språkene tilhører ulike typologiske kategorier; lingala er et tonespråk mens swahili har fast trykk.

Data

Datamaterialet vil bestå av opptak av tre typer samtaler:

  1. en samtale der talerne snakker med en franskspråklig person
  2. en samtale der de kommuniserer på norsk med en norskspråklig samtalepartner
  3. et intervju der talerne forteller sine lingvistiske autobiografier

De to første samtalene vil være utgangspunkt for akustiske analyser der prosodiske trekk blir identifisert. Den siste samtalen vil være grunnlag for analyser av prosodiske trekk i lys av talernes personlige språkhistorie og språkholdninger.

Analyse

Tre aspekter ved datamaterialet vil prioriteres i analysene:

  1. transfer (f. eks. forskjeller mellom lingala- og swahilitalende i måten de snakker norsk og fransk på, transfer fra S2 til S3 eller fra S3 til S2)
  2. prosodisk kompetanse og språkbruk (f.eks. sammenhenger mellom rekkefølge i språklæring, mengde av input etc. og prosodisk kompetanse)
  3. prosodi og språkideologi (f.eks. i hvilken grad prosodiske trekk fungerer som identitetsmarkører?)

Varighet

2013–2016

Publisert 10. okt. 2013 20:44 - Sist endret 21. apr. 2020 11:05

Kontakt

Guri Bordal

(+47) 22844270