English version of this page

Språkundervisning og sosial rettferdighet i flerspråklige kontekster (avsluttet)

Kritikk og restrukturering av språkhierarkier: Praksiser og diskurser hos "lokale" og "globale" språklærere i flerspråklige områder

Portrett.

Haley De Korne.

Foto: Nadia Frantsen, UiO.

Om prosjektet

Dette prosjektet undersøker noen av mulighetene, risikoene og maktdynamikkene i endring ved språkundervisning i flerspråklige kontekster, med et fokus på praksiser og diskurser rundt opplæring for språklærere. Prosjektet kommer til å utforske deltagernes oppfattelser og praksiser knyttet til kritikk av språkhierarkiene i deres regioner i språkunderviseropplæringen, gjennom en tilnærming som både tar fra etnografi og aksjonsforskning. Mens engelsk nå ses på som et "globalt" språk, og engelsklære mer og mer er etterspurte, øker også anerkjennelsen og undervisningen av "lokale" nedarvings- og innfødtspråk i flerspråklige områder rundt om i verden. Dette er tilfelle i de to flerspråklige områdene dette prosjektet ser på: sørlige Mexico og Nord-Norge. Prosjektet omfatter deltagere som er i opplæring for å undervise i de såkalte globale språkene, som engelsk, i tillegg til de som opplæres til å undervise i lokale språk for et område, som samisk i Nord-Norge og zapotekisk i sørlige Mexico. Ettersom tendensene i språkundervisning endres på grunn av både global og lokal påvirkning, ønsker jeg å forstå mulighetene som finnes for å støtte sosial velvære gjennom språkundervisning i flerspråklige kontekster, og de mulige måtene å kritisere og kjempe mot vedvarende språklig ulikhet som identifiseres og tas opp av disse (fremtidige) lærerne.

Bakgrunn

Mitt nåværende arbeid bygger på tidligere forskning, deltagelse og arbeid knyttet til undervisning av innfødtspråk og språkundervisningspolitikk på flere steder, spesielt i USA og Mexico.

Samarbeid

Jeg bidrar til prosjektet Flerspråklighet og globalisering og temaet Flerspråklighet, ideologier og språkpolitikk på Senter for flerspråklighet.

Jeg er forskningsassistent ved Smithsonian Institute Department of Anthropology og programmet Recovering Voices.

Jeg jobber i arrangementskomiteen for et NSF DEL-stipend ved å undersøke fordelene ved språkrevitaliseringsinnsats for unge elever og bidragene til språkdokumentering i denne innsatsen.

Emneord: Flerspråklighet ideologier og språkpolitikk
Publisert 9. mai 2017 17:32 - Sist endret 20. aug. 2020 13:42

Kontakt

Haley De Korne

haleydekorne@gmail.com

h.j.d.korne@iln.uio.no