English version of this page

Flerspråklig kompetanse i et bruksbasert perspektiv (avsluttet)

Flerspråklig kompetanse i internasjonal høyere utdanning: et bruksbasert perspektiv

Ved å bruke et bruksbasert perspektiv undersøker dette prosjektet hvordan flerspråklig kompetanse kommer frem i flerspråklige samfunn i internasjonal høyere utdanning og dets kontekster, og hvordan det kan beskrives med språklige strukturer.

Portrett

Hana Gustafsson.

Foto: Nadia Frantsen, UiO.

Om prosjektet

Prosjektet tar sikte på å bidra til forståelsen av hva som utgjør flerspråklig kompetanse i internasjon høyere utdanning og dets kontekster – et primært eksempel på et flerkulturelt og flerspråklig samfunn av språkbrukere. Bruksbaserte tilnærminger gir et velegnet rammeverk for slike undersøkelser, siden de ser på språk som et sosiokognitivt fenomen, og språklig kompetanse hos språkbrukeren betraktes som et produkt av historien til hans eller hennes språkbruk. Når det gjelder strukturen, beskriver bruksbaserte tilnærminger språk som et repertoar av konvensjonaliserte form–betydning-mappinger i et språksamfunn som entrenches kognitivt hos språkbrukerne.

Basert på disse synspunktene behandler prosjektet disse spørsmålene:

  1. Hvilke form–betydning-mappinger blir konvensjonaliserte i slike flerspråklige samfunn?
  2. Hvordan påvirkes konvensjonaliseringsprosessen av de språklige og kulturelle bakgrunnene til språkbrukerne?

Metodisk bruker prosjektet bruksbaserte analyser basert på kognitiv lingvistikk og konstruksjonsgrammatikk, og på analyser i korpuslingvistikk av frekvensdistribusjon.

Varighet

3 år

Publisert 10. mai 2017 17:34 - Sist endret 21. apr. 2020 10:59

Kontakt

Hana Gustafsson