English version of this page

Minoritetsspråkstandarder i Skottland (skotsk og gælisk): Språklig ulikhet, nasjonalisme og promoteringen av språklig mangfold (avsluttet)

James Costa jobbet som postdoktor ved MultiLing 2013–2015.

Dette prosjektet er et underprosjekt av STANDARDS.

Portrett.

James Costa.

Foto: Nadia Frantsen

Om prosjektet

Denne forskningen under STANDARDS-prosjektet (ledet av Pia Lane) kommer til å se på både skotsk og gælisk, og ønsker å undersøke hvordan spørsmål knyttet til minoritetsspråkstandarder håndteres i et land som offisielt aspirerer til uavhengighet (fra Storbritannia), og hvor problemer knyttet til nasjonal identitet brukes for å oppnå dette. Tradisjonelt har man tenkt seg at spørsmål knyttet til språk kun har hatt en liten rolle i formasjonen av den skotske nasjonene, men dette kan utfordres.

Mine hovedspørsmål er derfor:

  • Hvordan skapes standarder, og hvordan sirkuleres, utfordres, aksepteres og legges problemer ved standarder frem, og av hvem og under hvilke betingelser?
  • Hvem tjener på den gradvise etableringen av minoritetsspråk i Skottland i den nåværende nasjonalistiske konteksten?
  • Hvilke nye sosiale kategorier skapes i prosessen, og hvem ekskluderes fra dem?

Disse spørsmålene er nå i sentrum for språkstandardisering som en sosial prosess over hele verden, men muligheten til å undersøke dem i Skottland (gjennom etnografisk feltarbeid i Edinburgh, Skye og Shetland) gir oss en eksepsjonell mulighet til å analysere samspillet mellom ideologier relatert til to minoritetsspråk og til ett verdensspråk, engelsk, på et unikt historisk øyeblikk. Dette sammenfallet bidrar til å kaste lys over og gi en fortåelse av prosessene involvert ikke bare i Skottland og Storbitannia, men også i Europa og på andre steder.

Publisert 24. mai 2017 13:08 - Sist endret 30. sep. 2021 12:30

Kontakt

James Costa