Deltakere i Minoritetsspråkstandarder i Skottland (skotsk og gælisk): Språklig ulikhet, nasjonalisme og promoteringen av språklig mangfold

Navn Telefon E-post Emneord
James Costa