English version of this page

Informasjon til deltagere / Deltagere ønskes

Vi ser etter deltagere til vårt forskningsprosjekt

Familiers heteroglossiske "safe spaces":
Konstruksjon av sosiale rom for flerspråklige kompetanser og praksiser

Har somalisk og norsk ELLER tysk og norsk (kanskje sammen med andre språk) en rolle i familien din?
Er ditt/dine barn nå i barnehage eller på skole?

Vi ønsker å forstå hvordan familier hvor mer enn ett språk er relevant, organiserer seg i hverdagen og i oppdragelsen av barna sine. Hva er viktig for deg og din familie, når du tenker på språkene som er relevante for deg? Dette prosjektet er ett av flere prosjekt som handler om flerspråklige familier på Senter for flerspråklighet (MultiLing) på Universitetet i Oslo.

Kunne du vært interessert i å delta i prosjektet vårt?

Hva vil det si å delta?

I løpet av ett år vil vi gjerne snakke med og intervjue foreldre og barn (og andre familiemedlemmer) om språkbruk og deres opplevelser. Vi blir enige om 8 til 10 datoer for å gjennomføre dette. I mellomtiden ønsker vi at du tar opp noen interaksjoner i din familie (vi kan stille med opptaksutstyr). Vi kommer til å snakke sammen om valg av situasjon, og etterpå hører vi på noen av opptakene sammen. Opptakene, samtalene og intervjuene skal analyseres for å bedre forstå hvordan flerspråklige familier organiserer livene sine med og rundt språk.

    1 intervju /samtale med foreldre/omsorgspersoner

    8–10 korte intervjuer (rundt 1 i måneden)

    Opptak i familien din (én/to ganger i uken)

Det første intervjuet bør finne sted i midten av april, avhengig av hva som passer for deg!


Hva skjer med opptakene?

Alle opptakene skal bare brukes innad i forskningsgruppen, og ingen andre kommer til å ha tilgang til dataene. Dataene vil selvfølgelig bli behandlet konfidensielt. Ingen av deltagerne kan bli identifiserte i publikasjoner og foredrag – men jeg kommer selvfølgelig til å informere deg om de publikasjonene som produseres i løpet av prosjektet.

Prosjektet skal ferdigstilles ved slutten av 2018 – kun anonymiserte data blir beholdt etter dette. Studiet er registrert hos Personvernombudet for forskning ved Norsk senter for forskningsdata: NSD 45533. Din deltagelse i dette prosjektet er selvfølgelig helt frivillig, og du kan trekke samtykket ditt helt uten å oppgi grunn (da anonymiseres alle data umiddelbart). Det skjer ingen utveksling med skoler/barnehager (eller andre offisielle instanser) av prosjektets innhold eller deltagere.

Publisert 12. mai 2017 10:57 - Sist endret 12. mai 2017 10:57