English version of this page

Forvaltning av folk og forvaltning av språk: Polyspråklige praksiser på "blåsnipp"-arbeidsplasser

Dette prosjektet er et underprosjekt av flaggskipprosjektet flerspråklighet og globalisering: perspektiver fra Norge.

Kellie Gonçalves (foto: Nadia Frantsen)

Kellie Gonçalves (foto: Nadia Frantsen)

Om prosjektet

Dette prosjektet konsentrerer seg om de nyligste betingelsene for policyer som har med nasjonalt arbeid, språk og innvandring å gjøre, deres ideologiske fundament og nye sosiolingvistiske praksiser ved å undersøke hvordan asymmetriske maktforhold vedlikeholdes i og gjennom diskurser i settinger på "blåsnipp"-arbeidsplasser blant brasilianske arbeidsinnvandrere og deres norske ledere i Oslo.

Dette tverrfaglige prosjektet kombinerer teorier om globalisering, mobilitet og flerspråklighet med et mål om å skape nye teoretiske fremskritt innenfor feltene sosiolingvistikk og anvendt lingvistikk, med tanke på hvordan migranters mobilitet og type arbeid påvirker hvordan deres polyspråklige praksises ses på, verdsettes og brukes, for å bedre forstå de språklige og samfunnsmessige konsekvensene av global mobilitet.

Varighet

2017–2020

Emneord: Forvaltning av flerspråklighet
Publisert 9. mai 2017 18:08 - Sist endret 27. okt. 2017 13:19