English version of this page

Korpusassisteret diskursanalyse av presentasjoner av 'demens', 'alderdom' og 'eldre innvandrere' i norske medietekster gjennom årene 2000-2015 (avsluttet)

Portrett.

Maarja Siiner.

Foto: Nadia Frantsen, UiO.

Om prosjektet

Prosjektet er en del av MultiLing Dementia-prosjektet, som har som mål å studere de språklige, kognitive og sosiale virkningene av demens hos flerspråklige. Da medier spiller en avgjørende rolle i hvordan et emne oppfattes av offentligheten, undersøker delprosjektet hvordan samfunnet forholder seg til demens, aldring og eldre flerspråklige ved å søke på medietekster som omhandler 'demens', 'eldre innvandrere', 'alderdom' i norsk presse i årene 2000-2015 i databasen retriever.no.

  • Hvordan har presentasjonen av demens, alderdom og eldre innvandrere endret seg gjennom årene?
  • Hva er forskjellen på presentasjonen av disse emner i forskjellige medietekster (avis, magasin)?
  • Hvordan presenteres innvandrere i relasjon til alderdom og demens?

Analysen gjennomføres ved hjelp af CADS (corpus assisted discourse analysis), som kombinerer kvantitativ analyse med kvalitativ diskursanalyse. Medieanalysen suppleres med analyse av lovtekster, som regulerer områdene demensbehandling og pleie og omsorg av demente personer for å analyse fordeling av ansvar og resursser.

Varighet

August 2015–august 2016

 

Publisert 20. okt. 2015 15:07 - Sist endret 21. apr. 2020 11:11