English version of this page

NEW_WAY: "New speakers" og bruk av russisk i Nord-Norge (avsluttet)

Dette prosjektet finansieres av EUs Horisont 2020s forsknings- og innovasjonsprogram under Marie Skłodowska-Curie-tildelingsavtale nr. 798157.

Olga Solovova (Foto: Nadia Frantsen/UiO)

Olga Solovova (Foto: Nadia Frantsen/UiO)

Foto: Nadia Frantsen, UiO.

Om prosjektet

Nord-Norge har tradisjonelt vært og er fortsatt en arena for handel, samarbeid og kulturelle møter på tvers av landegrensene for talere av russisk, norsk, kvensk, samisk og andre språk. Dette gjør Nord-Norge til en viktig region for å undersøke komplekse, flerkulturelle fenomen. Grenselandet mellom Norge, Russland og Finland har det en viktig plass på den globale agendaen for geopolitikk, migrasjon, sjøtransport, sikkerhet og miljø.

Dette prosjektet er en del av MultiLings flaggskipprosjekt «Flerspråklighet og globalisering: Perspektiver fra Norge» som ledes av Pia Lane. Et av fokusområdene for dette prosjektet er flerspråklighet og globalisering i nord, i områder der russisk, samisk, kvensk og engelsk er språk som brukes for kommunikasjon over landegrensene.

Les mer på prosjektets engelskspråklige nettside.

Varighet

2018–2020

Emneord: Flerspråklighet ideologier og språkpolitikk
Publisert 21. nov. 2019 11:49 - Sist endret 24. jan. 2021 18:03

Kontakt