English version of this page

En sosiolingvistisk studie av flerspråklighet i flamsk telecinematisk diskurs (avsluttet)

Portrett.

Sarah Van Hoof.

Foto: Nadia Frantsen, UiO.

Om prosjektet

Dette prosjektet ønsker jeg å undersøke hvordan flerspråklighet i samfunnet er dramatisert i filmer og tv-serier produsert mellom 2008 og 2013 i Flandern, den nordlige, nederlansktalende delen av Belgia. Prosjektets mål er:

  1. å analysere i hvilken grad filmer og serier tillater tilstedeværelsen av språklig heterogenitet.
  2. å kartlegge de sosiale betydningene eller indeksikalitetene til språklige koder i telecinematisk diskurs.
  3. å synliggjøre indeksikale tendenser, det vil si undersøke hvorvidt og hvordan disse kodene "registreres" gjennom tilbakevendende assosiasjoner til spesifikke sosiale posisjoner, aktiviteter og identiteter.
  4. å undersøke hvilke ideologiske antagelser som innvirker i den prosessen.
  5. å spore effekten av policyer som tv-kanaler følger mot etnisk og språklig mangfold ved flerspråklige praksiser i telecinematisk diskurs.

Metodisk kombinerer dette prosjektet en interaksjonell sosiolingvistisk analyse av telecinematisk diskurs med en etnografisk studie av dets kontekster for policyer og produksjon. På den måten gir dette prosjektet samtidige debatter om fremstillingen av etnisk og språklig mangfold i media empiri til ettertanke, og bidrar til utviklingen av et sosiolingvistisk rammeverk for telecinematisk diskurs.

Varighet

2013–2015

Publisert 19. mai 2017 14:04 - Sist endret 21. apr. 2020 10:57

Kontakt

Sarah Van Hoof

(+47) 22844287