English version of this page

Vi forsker på

Flerspråklig kompetanse

Hvordan flerspråklige barn, unge og voksne tilegner seg språk, og hvordan kompetansen deres endrer seg gjennom livet.

Flerspråklig praksis

Hvordan flerspråklige barn, unge og voksne bruker de språkene de kan, og hvordan bruken endrer seg gjennom livet.

Flerspråklighet, ideologier og språkpolitikk

Hvordan sosiale og politiske maktforhold påvirker flerspråklig tilegnelse og bruk gjennom livet.

Sosiokognitiv lab

Vår sosiokongitive lab forener sosio- og psykolingvistiske metoder og forskningsspørsmål.