English version of this page

Flerspråklig kompetanse

Hva vil det si å ha flerspråklig kompetanse? Hvordan lærer barn, unge og voksne seg flere språk? Hvordan utvikler flerspråklighet seg gjennom livet?

Eldre dame som holder en baby. Foto.
Foto: Nadia Frantsen/UiO.

Flerspråklig kompetanse er den enkeltes kjennskap til to eller flere språk, og hvordan man bruker disse språkene i ulike sammenhenger. MultiLing utforsker denne kompetansen, med særlig fokus på hvordan den tilegnes, og hvordan den endrer seg når man blir eldre.

Viktige spørsmål er:

  • Hvordan barn, unge og voksne lærer seg flere språk.
  • Hvordan bruken av flere språk påvirker en persons språkferdigheter og språklige bevissthet.
  • Hvordan ulike språk man kan påvirker hverandre.
  • Hva som karakteriserer flerspråklige barns språkutvikling.
  • Hvordan avdekke eventuelle språkvansker hos flerspråklige barn.
  • Flerspråklige personers leseforståelse og skriveferdigheter i skolen og ellers i samfunnet.
  • Hvordan flerspråklig kompetanse forandrer seg med alderen.

Kontakt

Temaleder