English version of this page

Flerspråklig kompetanse

Eldre dame som holder en baby. Foto.
Foto: Nadia Frantsen/UiO.

Hva vil det si å ha flerspråklig kompetanse? Hvordan lærer barn, unge og voksne seg flere språk? Hvordan utvikler flerspråklighet seg gjennom livet?

Flerspråklig kompetanse er den enkeltes kjennskap til to eller flere språk, og hvordan man bruker disse språkene i ulike sammenhenger. MultiLing utforsker denne kompetansen, med særlig fokus på hvordan den tilegnes, og hvordan den endrer seg når man blir eldre.

Viktige spørsmål er:

  • Hvordan barn, unge og voksne lærer seg flere språk.
  • Hvordan bruken av flere språk påvirker en persons språkferdigheter og språklige bevissthet.
  • Hvordan ulike språk man kan påvirker hverandre.
  • Hva som karakteriserer flerspråklige barns språkutvikling.
  • Hvordan avdekke eventuelle språkvansker hos flerspråklige barn.
  • Flerspråklige personers leseforståelse og skriveferdigheter i skolen og ellers i samfunnet.
  • Hvordan flerspråklig kompetanse forandrer seg med alderen.

Kontakt

Temaleder