English version of this page

Flerspråklig praksis

Hvordan bruker flerspråklige barn, unge og voksne de språkene de kan? Hva er forholdet mellom ulike språk og identiteter? Hvordan sikre god kommunikasjon på flerspråklige arbeidsplasser, i skole og helsesektor?

Unge jenter som prater og ler. Foto.
Foto: Nadia Frantsen/UiO.

MultiLing undersøker hvordan flerspråklige barn, unge og voksne bruker de språkene de kan, og hvordan flerspråklig praksis endrer seg gjennom livet.

Sentrale forskningsspørsmål er hvordan man:

  • sosialiseres til å bruke ulike språk på ulike arenaer gjennom livet.
  • bruker sitt flerspråklige repertoar i ulike typer samtaler, fra ansikt-til-ansikt-kommunikasjon til digitale medier.
  • fremstiller seg selv og oppfattes av andre gjennom sin (fler)språklige praksis.

Et viktig forskningsemne er samtalestrategier knyttet til kommunikasjon mellom parter med ulik språkbeherskelse og ulik kulturell tilhørighet, på arenaer som:

  • I familien, i skole og på andre læringsarenaer, og i uformelle samtaler i fritiden.
  • Flerspråklige arbeidsplasser og i offentlig tjenesteyting, særlig i helsesektoren.
  • Omsorgsinstitusjoner der enten de eldre selv eller pleierne er flerspråklige.

Kontakt

Temaleder