English version of this page

Flerspråklighet, ideologier og språkpolitikk

Hvordan påvirker språkpolitiske bestemmelser og ideologiske føringer språkvalg og språkbruk? Hva blir konsekvensene i familien, skolen og det offentlige rom?

Mann og kvinne med vernehjelm på en byggeplass. Kvinnen peker. Foto.
Foto: Nadia Frantsen/UiO.

Rådende språkpolitikk og språkideologi har mye å si for flerspråklighetens omfang i samfunnet, og for hvordan ulike språk og dialekter blir verdsatt og brukt. Måten flerspråklighet forvaltes på virker inn på sosiale institusjoner som familie, skole, arbeidsliv, behandlingsinstitusjoner og nasjonale myndigheter.

MultiLing undersøker hvordan sosiale og politiske maktforhold påvirker flerspråklig kompetanse og praksis. Sentrale spørsmål er hvordan:

  • Ideologier påvirker språklige praksiser i familien, skolens læreplaner og lærebøker.
  • Global spredning av engelsk påvirker bruk og utvikling av de nasjonale språkene i Norge.
  • Flerspråklighet kommer til syne i det offentlige rom gjennom skilting og butikknavn, og hvordan disse reflekterer eller utfordrer rådende språkideologier.

Kontakt

Temaleder