English version of this page

Vi søker deltakere til en språkundersøkelse – er det deg?

Målet med undersøkelsen er å bedre forstå hvordan hjernen bearbeider språk, på norsk og engelsk.

Bestemor og baby

Foto: Nadia Frantsen/UiO

Prosjektet er en del av prosjektet Studier av flerspråklig afasi og ledes av førsteamanuensis Minna Lehtonen

Forutsetninger for deltakelse

Vi ser etter deg som er i én av disse tre aldersgruppene:

  • 18–34 år
  • 55–65 år
  • 70 år og eldre

Du kan være med hvis du:

  • har norsk som morsmål
  • kan engelsk
  • er høyrehendt
  • har normal hørsel (høreapparat går fint)
  • har normalt syn (du kan bruke briller/linser, men må se normalt med disse på)

Du kan ikke ha nevrologiske diagnoser (f.eks. epilepsi) eller andre nevrologiske problemer (f.eks. som følge av hodeskader o.l.), og heller ikke ha språkvansker eller dysleksi. 

Hva innebærer deltakelse?

Deltakelse innebærer gjennomføring av tre økter hvor du skal gjøre ulike oppgaver på papir og på datamaskin. To av øktene vil ta ca. 45 minutter å gjennomføre hver gang, mens én av øktene tar rundt 2 timer. Som takk for hjelpen får du være med i lotteri av gavekort på kinobilletter.

Øktene finner sted i MultiLings sosiokognitive laboratorium, 1. etasje, Henrik
Wergelands hus
 på Blindern campus.

Kontakt

Ta kontakt med forskningsassistent Ane Theimann om du er interessert i å delta eller har spørsmål.

Publisert 12. mars 2020 11:00 - Sist endret 12. mars 2020 11:00