English version of this page

For forskere

Bildet kan inneholde: sosial gruppe, produkt, samfunnet, begivenhet, team.

Er du forsker eller student og interessert i å bruke sosiokognitivt laboratorium i forskningen din? I vår lab wiki kan du lese om hvordan du blir labbruker, hvordan du booker laben, hvordan utstyret i laben brukes og hvilke retningslinjer du bør følge når du tester deltakere. 

For alle labrelaterte henvendelser, ta kontakt med: lab-support@hf.uio.no

Koronaviruset

Kontakt labkoordinatoren hvis du ønsker å bruke laben under covid-19-pandemien (contact-lab@iln.uio.no). Vær oppmerksom på at forskere som ifølge offisielle retningslinjer tilhører høy eller moderat risikogruppe for koronaviruset, ikke kan bruke laben inntil videre.

Publisert 29. nov. 2019 11:39 - Sist endret 27. mai 2020 13:20