English version of this page

For forskere

Bildet kan inneholde: sosial gruppe, produkt, samfunnet, begivenhet, team.

Er du forsker eller student og interessert i å bruke sosiokognitivt laboratorium i forskningen din? I vår lab wiki kan du lese om hvordan du blir labbruker, hvordan du booker laben, hvordan utstyret i laben brukes og hvilke retningslinjer du bør følge når du tester deltakere. 

For alle labrelaterte henvendelser, ta kontakt med: lab-support@hf.uio.no

Publisert 29. nov. 2019 11:39 - Sist endret 21. jan. 2020 13:25