2017

Publisert 27. jan. 2017 12:05

Tre av instituttlederne har fått fornyet sitt åremål, fire instituttledere er nye. Samlet representerer disse instituttstyrene og instituttlederne en stor og bred kompetanse.