Ny podkast om klima- og miljøhistorie fra Norgeshistorie.no

Historisk innsikt og forståelse er nødvendig for å løse dagens problemer, mener Norgeshistorie.no. 

Erling Sandmo, Anders Brenna og Thomas Hylland Eriksen rundt et bord med mikrofoner.

I episode 7 snakker historiker Erling Sandmo (t.v.) med programleder Anders Brenna og sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen om natursyn. Foto: UiO. 

– Vi skal ikke, og kan selvsagt heller ikke, gjenta hva fortidens mennesker har gjort før oss, sier Ellen Cathrine Lund, faglig leder i Norgeshistorie.no ved Universitetet i Oslo.

Historisk innsikt og forståelse er nødvendig for å løse dagens problemer, og nå satser Norgeshistorie på podkast for å nå folk med denne kunnskapen. De har lansert en ny podkastserie om norsk klima- og miljøhistorie.

– Å lytte til historikere snakke om hvordan mennesker har forholdt seg til sine omgivelser på bærekraftige og ikke-bærekraftige vis, kan gi retning for fremtiden, mener Lund.

Forskere gir historisk innsikt i klimaspørsmålet

Anders Brenna er programleder og fagfolk fra flere av landets universiteter deltar i podkasten.

– Gjestene bringer kunnskap og fortellinger som helt sikkert vil gi lytterne mange aha-opplevelser, lover Brenna.

Logo Norgeshistorie - fortalt av fagfolkBlant spørsmålene som tas opp er hva dagens ungdom kan lære av de første miljøaktivistene, hvilke klimakriser Norge har opplevd og hvordan løste folk disse, og hva som er annerledes med dagens klimakrise.

– Ligger løsningen på klimakrisen bokstavelig talt under våre føtter, i jordbruket? Hva folk spiste i middelalderen og hvordan folk har endret kosthold opp igjennom tidene er interessant og forteller oss at våre matvaner ikke er de eneste mulige, påpeker Brenna.

I podkasten kan du også høre samtaler om bruk av havet som naturressurs. Den nye blå økonomien har nemlig lange historiske røtter.

Det få har lyst til å ta innover seg, men som kanskje er løsningen på det hele, å redusere forbruket, er også et av temaene. Og når, og hvordan, kom egentlig forbrukersamfunnet til landet?

– Sammenhengen mellom disse temaene og hvilke syn på naturen folk har hatt i tidligere tider, gir gjestene i podkasten tankevekkende svar på, sier Ellen Cathrine Lund.

Første episode: Miljøaktivisme før Greta Thunberg

I første episode, Miljøengasjement i norsk historie, er historikerne Sunniva Engh og Jørgen Randers gjester. De snakker om tidligere bølger av miljøengasjement i Norge, om Arne Næss, Mardøla-aksjonen på 1970-tallet og den svenske vitenskapsmannen Georg Borgström.

– Borgström ble kjent for uttrykket «klokka er fem på tolv». Han spilte på frykt for apokalypse og holdt foredrag om galopperende befolkningsvekst, forteller Anders Brenna.

– 2020 blir et podkastår for Norgeshistorie-redaksjonen, og vi lover flere serier utover høsten med temaer forskerne ved Det humanistiske fakultet ønsker å formidle, sier Ellen Cathrine Lund.


Norgeshistorie – fortalt av fagfolk er en podkast fra Norgeshistorie.no. Sesong 1 består av syv episoder om norsk klima- og miljøhistorie.

Programleder er Anders Brenna, ansvarlig utgiver er Ellen Cathrine Lund.

Du finner podkasten i iTunes, Spotify og andre podkastplattformer, samt på Norgeshistorie.no. Nye episoder kommer hver tirsdag.

Episode 2 kommer 21. januar og handler om klimaendringer i fortiden. Gjester er professor i klima- og miljøhistorie Dominik Collet og professor i arkeologi Per Ditlef Fredriksen.

Neste sesong er allerede under produksjon og tar for seg offentlighet, medieutvikling og demokrati fra vikingtid til i dag. 

Publisert 15. jan. 2020 11:33 - Sist endret 19. feb. 2020 15:47