Årets tildeling fra Forskningsrådet til HF er klar

Åtte HF-prosjekter får støtte fra Forskningsrådet. – Tildelingene viser virkelig bredden i forskningen vår, sier forskningsdekan Mathilde Skoie.

Bilde av kvinne og mann som skriver på whiteboard, sett bakfra.

Illustrasjonsfoto: Unsplash

Prodekan for forskning ved Det humanistiske fakultet, Mathilde Skoie, er imponert over den innsatsen som er lagt ned i søknadsarbeidet, til tross for et meget krevende år.

– Det er en glede å kunne gratulere med gjennomslag til et så bredt spekter av prosjekter, sier hun.

Blant tildelingene finner vi «tweets» fra middelalderens mikrotekster, marginale skikkelser i byzantinsk litteratur, opplysningstidens demokratiseringsdriv til lands og til vanns, og den ytterste forskningsfronten for musikkteknologi.

– Vi setter enormt stor pris på alt arbeidet som ligger bak hver eneste søknad, både de som nådde opp og de som ikke gjorde det. Det er spesielt oppmuntrende å se at vi når opp i havforskningsprogrammet. Dette viser at åpningen for humaniora i andre programmer virkelig er reell, sier Skoie.

Prosjekter som fikk innvilget støtte:


Institutt for arkeologi, konservering og historie
Ildar Garipzanov: Voices on the Edge: Minuscule Texts in Early Medieval Latin Culture (c. 700–c. 1000) Forskerprosjekt: 12 000 000

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk
Ellen Krefting: Maritime Modernities: Formats of Oceanic Knowledge
Forskerprosjekt: 11 704 000

Reidar Maliks: The Kantian Foundations of Democracy
Forskerprosjekt: 12 000 000

Matthew Kinlock (ekstern søker): Narrative Hierarchies: Minor Characters in Byzantine and Medieval History Writing
Unge talenter: 8 000 000

Institutt for kulturstudier og orientalske språk
Brita Brenna: The Afterlives of Natural History
Forskerprosjekt: 11 991 000

Institutt for lingvistiske og nordiske studier
Nicolai Egjar Engesland: A Digital Edition and Analysis of the Auraicept na nÉces
Mobilitetsstipend: 3 807 000

Institutt for musikkvitenskap
Alexander Refsum Jensenius: AMBIENT: Investigating Bodily Entrainment to Audiovisual Rhythms in Local and Remotely Connected Environments
Forskerprosjekt: 12 000 000

Yngvar Kjus: Platformization of music production: Developer and user perspectives on transformations of production technology in the online environment
Forskerprosjekt: 12 000 000

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 24. juni 2021 14:28 - Sist endret 25. juni 2021 10:18