50 millioner til HF-forskning på lykke og global jordkrise

– Det er en stor glede å kunne gratulere Ursula Münster og Thomas Kjeller Johansen med tildelingene. Prosjektene deres byr på spennende og innovativt samarbeid med andre fagmiljøer, sier dekan Frode Helland.
Portretter av Ursula Münster til venstre og Thomas Kjeller Johansen til høyre

Ursula Münster og Thomas Kjeller Johansen er tildelt stort tverrfaglig forskerprosjekt av Forskningsrådet.

Foto: Silje Pileberg (venstre) og UiO (høyre).

Forskningsrådet tildeler to store tverrfaglige forskerprosjekt til HF gjennom Fellesløftet. Tildelingene til Münster og Johansen utgjør til sammen nesten 50 millioner kroner. I Fellesløftet bidrar Forskningsrådet og vertsinstitusjonen med hver sin halvpart av midlene til et prosjekt.

En usynlig og ukjent verden

Ursula Münster er førsteamanuensis ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk og direktør for Oslo School of Environmental Humanities. Hun leder prosjektet «Anthropogenic Soils: Recuperating Human-Soil Relationships on a Troubled Planet».

– Prosjektet er et svar på en global jordkrise som tvinger oss til å tenke nytt om jord. Ikke som en naturressurs som skal utnyttes, men som en levende dynamisk materie som responderer på menneskelig påvirkning som jordgjenvinning og omsorg, sier Münster.

«Anthropogenic Soils» kombinerer humanistiske og samfunnsvitenskaplige forskningsdisipliner som miljøhumaniora, transmedia studier, medisinantropologi og vitenskapssosiologi  med naturvitenskapelige og kunstneriske studier, for å utvikle radikalt nye former for kunnskapsproduksjon om relasjoner mellom menneskene og jordsmonnet.

– Vår overlevelse avhenger av en usynlig og stort sett ukjent verden under føttene våre. Jordsmonnet er der vi dyrker maten vår. Der lever også utallige organismer som er avgjørende for liv. Forringelsen av jordsmonnet er et forsømt globalt miljøproblem, sier Münster.

– Jeg gleder meg til å jobbe med et sterkt team av erfarne forskere. Vi vil trekke veksler på empiriske studier av jord i forskjellige regioner på kloden, og kunst og fiksjon i en rekke sjangre, inkludert science fiction-litteratur, videospill og urfolksfuturismer. I tillegg til vitenskaplige publikasjoner og konferanser vil prosjektet resultere i en kunstutstilling og en festival.

Vil vite mer om hva som gir lykke

Thomas Kjeller Johansen er professor i filosofi ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk. Han leder prosjektet «Modeling Human Happiness», eller ModHap.

– Vår hypotese er at antikke ideer kan hjelpe den moderne vitenskapen til å generere nye modeller og forklaringer av menneskelig lykke, sier Johansen.

Målet for ModHap er å utvikle innovative vitenskapelige modeller for lykke til bruk i forskning, offentlig debatt og politikkutforming. Disse modellene vil være basert på en tverrfaglig integrasjon av innsikt fra gamle filosofiske oppfatninger, vitenskapsfilosofi og moderne psykologisk forskning.

– Forskningen vil gi oss kunnskap om lykken og dens årsaker, og belyse forholdet mellom lykke og sosiale relasjoner, verdier, genetikk og miljø. Dermed ønsker vi også å forbedre kunnskapsgrunnlaget i velferdssektoren og en rekke omsorgs- og utdanningsmiljøer, forteller Johansen.

– Det er utrolig spennende for meg å få muligheten til å vise at antikkens ideer lever på et område av så sentral betydning som lykken!


Om tildelingen

«Stort, tverrfaglig forskerprosjekt» er en ny Forskningsrådet-kategori som skal støtte forskere fra forskjellige fag som vil frembringe ny kunnskap som ikke ville vært mulig å oppnå uten samarbeid.

Les mer her

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 13. jan. 2022 10:42 - Sist endret 26. apr. 2022 09:20