Stortingsmeldingen om humaniora – pressekonferanse og symposium

Onsdag 22. mars presenterer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen hovedpunktene i den kommende stortingsmeldingen om humaniora, på UiO.

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen. (Foto: Marte Garmann)

Snart legger regjeringen frem stortingsmeldingen om humaniora. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen presenterer de viktigste tiltakene og inviterer til et symposium om hvordan humanistisk kunnskap kan bidra i arbeidet for forsoning etter konflikter og overgrep, og for å forstå de menneskelige sidene ved teknologiskifter.

Påmelding på e-post innen 20. mars 2017 til humaniorameldingen@kd.dep.no

Symposiet vil bli strømmet på www.regjeringen.no/humaniora

Program

Del I: Presentasjon av humaniorameldingen

 • 1300: Velkommen
  Ragnhild Hennum, prorektor ved Universitetet i Oslo
 • 1305: Den nært forestående meldingen til Stortinget om humaniora i Norge
  Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister
 • 1335: Pause med svar på spørsmål fra pressen

Del II: Symposium

 • 1400: Velkommen
  Ingebjørg Aadland, konferansier

Conflict, migration and integration

 • 1405: The Stages of Memory: Between New York, Berlin and Norway
  James E. Young, direktør på Institutt for Holocaust-, folkemord- og minnestudier ved University of Massachusetts, Amherst
 • 1430: Sami cultural encounters: indigenous research between conflicts and bridge building
  Else Grete Broderstad, professor i urfolksstudier ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • 1440: History, heritage and the present: Palmyra and the Syrian conflict
  Eivind Heldaas Seland, førsteamanuensis i globalhistorie ved Universitetet i Bergen
 • 1450: Targets and commodities: cultural heritage in war zones and beyond
  Josephine Munch Rasmussen, forskningsrådgiver ved Norsk institutt for kulturminneforskning
 • 1500: Of borders, travelers, and storytelling
  Hanna Musiol, førsteamanuensis i engelsk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
   
 • 1510: Pause

Forskningspolitisk samtale

 • 1540: Samtale mellom James E. Young, Espen Aarseth, Josephine Munch Rasmussen, Knut Nicholas Figenschou og Torbjørn Røe Isaksen

Menneskelige aspekter ved teknologiskifter

 • 1610: Forskning på spill: avant-garde kultur, digital hjernetrim, eller voldsopium for folket?
  Espen Aarseth, professor i spillstudier ved IT-Universitetet i København
 • 1620: Hva ser en humanistisk medieforsker når hun ser Game of Thrones?
  Anne Gjelsvik, professor i filmvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 1630: Middelalderen, populærkulturen og de store spørsmålene
  Ole-Albert Rønning, stipendiat ved Universitetet i Oslo
 • 1640: Teknologi, krig, vold, brutalitet: Hvordan bygge etisk beredskap mot ondskap og voldelighet? Refleksjoner fra en filosof og fredsforsker
  Henrik Syse, forsker ved Institutt for fredsforskning
   
 • 1650: Avslutning
  Torbjørn Røe Isaksen
   
 • 1700: Lett servering

Program og oversikt over bidragsyterne (pdf)

Publisert 14. mars 2017 13:21 - Sist endret 14. mars 2017 13:49