2018

Tidligere

Tid og sted: 16. nov. 2018 11:0012:00, Aud. 3, Sophus Bugges hus

Velkommen til møte med styrekandidatene for fast vitenskapelig ansatte! Møt opp og still kandidatene spørsmål.

Tid og sted: 16. nov. 2018 10:0010:45, Aud. 3, Sophus Bugges hus

Velkommen til møte med styrekandidatene for teknisk og administrativt ansatte! Møt opp og still kandidatene spørsmål.

Tid og sted: 31. okt. 2018 12:1513:00, Urbygningen, Gamle festsal

Krigen i Syria har preget nyhetsbildet i lang tid. I denne samtalen vil UiO-forskere belyse hvordan krigen har endret Midtøsten.

Tid og sted: 31. okt. 2018 09:1511:00, Universitetet i Oslo, Urbygningen, Gamle Festsal

Hvordan kan humanistisk forskning bidra til å forstå og løse klima-krisen verden står overfor? Mange forskere ved UiO ønsker å bidra, og vi starter derfor  Oslo School of Environmental Humanities (OSEH).

Tid og sted: 30. okt. 2018 13:3014:30, Gamle Festal

Hva skjer når flerspråklige rammes av demens og afasi? I dette seminaret møtes forskere og helsefaglig personale for å belyse en voksende problemstilling innen eldreomsorgen.

Tid og sted: 30. okt. 2018 11:1513:00, Urbygningen, Gamle festsal

Om forskning og praktisk utvikling av statens tekster i regi av regjeringens klarspråksatsing.

Tid og sted: 30. okt. 2018 10:0011:00, Gamle festsal (Urbygningen)

Hvilken humanistisk kunnskap og kompetanse er det behov for i morgen, i et samfunn med store kulturelle endringer? Og hvordan kan humanister bidra til å forstå og løse store samfunnsutfordringer som klimakrisen, migrasjon og velferd?

Tid og sted: 18. okt. 2018 14:1516:00, Aud. 7, Eilert Sundts hus

Velkommen til debattmøte med dekankandidatene! Møt opp og still dekankandidatene spørsmål.