Språk, migrasjon og helse

Antallet personer i Norge som påvirkes av og lever med demens og afasi i sitt daglige liv, er betydelig og forventes å øke. Mange mennesker i Norge er to- eller flerspråklige, og vi vet relativt lite om hva som skjer når man som flerspråklig rammes av demens og afasi. Videre trenges det mer kunnskap om hvordan bruken av tolk virker inn på kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasienter.

I dette seminaret deler forskere og helsefaglig personale bidrag til å øke denne kunnskapen.

Illustrasjonsfoto: MultiLing
Illustrasjonsfoto: UiO/Nadia Frantsen

13.30

Introduksjon: Migrasjon og eldrebølgen Monica Norvik
13.35 Språk og kommunikasjon hos flerspråklige med demens Hanne Gram Simonsen og Jan Svennevig
13.45 Afasi hos flerspråklige Monica Norvik
13.55 Bruk av tolk i helsekommunikasjon Jessica Belisle Hansen
14.05

Kommentarer fra praksisfeltet
 

Ragnhild Spilker – Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse

Anne Brita Knapskog – Hukommelsesklinikken, Ullevål sykehus

Mona Bekkhus-Wetterberg - Fagkonsulent for demens, Eidsberg kommune

14.20 Plenumsdiskusjon  
Publisert 11. okt. 2018 13:36 - Sist endret 12. okt. 2018 14:43