Valgdebatt 2018

Velkommen til debattmøte med dekankandidatene! Møt opp og still dekankandidatene spørsmål.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Dekankandidatene Arne Bugge Amundsen og Frode Helland presenterer sine kandidaturer og det blir spørsmål fra salen.

 

Møteledere: Valgstyrets leder førsteamanuensis Toril Opsahl, ILN, og professor Øystein Linnebo, IFIKK

 

Velkommen og presentasjon av dagsorden
ved valgstyrets leder Toril Opsahl

Kandidatene presenteres av én forslagsstiller hver

«HF i årene som kommer»
Generelle saker som kandidatene ønsker å sette fokus på. Innledning ved kandidatene

Spørsmål fra salen

Studier
Innledning ved kandidatene eller deres team

Spørsmål fra salen

Forskning
Innledning ved kandidatene eller deres team

Spørsmål fra salen

Avslutning: Hver kandidat holder en 2-minutters avsluttende appell

Møtet vil bli streamet fra møtestart med lyd og bilde.

 

Se også fakultetets valgsider for mer informasjon om valget og presentasjon av kandidatene.

Publisert 11. okt. 2018 12:45 - Sist endret 18. okt. 2019 14:23