Dekanatet

Hav, skulptur, mann ved skrivebord, Jason deCaires Taylor
Publisert 17. sep. 2021 11:43

HF har nettopp sendt sine innspill til regjeringens langtidsplan og til Forskningsrådets porteføljeplan. Vi har mye å bidra med på mange felt – også på mer uventede områder som hav.

Bilde av studenter på vei forbi Institutt forbi bygninger i Forskningsparken
Publisert 19. aug. 2021 12:16

Lyden av studenter som jubler. Synet av røde T-skjorter i ring. Lukten av grilling i Ivar Aasens hage. Trass i at vi fortsatt må ta hensyn, er dette en av de viktigste studiestartene vi har hatt.

Bilde av elever på besøk på Blindern
Publisert 5. mai 2021 09:25

Skolen er den største og viktigste arbeidsplassen for kandidater fra HF. Likevel har vi for svake bånd til skolen. Nå tar HF et tydeligere grep om lektorutdanningen.

Bilde av åpen laptop, kopp og skriveblokk med penn
Publisert 28. jan. 2021 15:35

Hvis våren 2021 blir det siste korona-semesteret, hva skjer da etterpå? HF vil bruke erfaringene fra krisen som innspill i strategien for undervisning frem til 2030.

Maleri av lærde som studerer i et stort rom
Publisert 8. mai 2020 14:50

Vi gleder oss alle over meldinger om gradvis gjenåpning av universitetet. I denne situasjonen har det vært viktig å ikke stoppe opp og – ikke minst – at vi ivaretar våre stipendiater og midlertidige forskere på en god måte.

Fotografi av bygningene på HF i vintersol
Publisert 10. feb. 2020 08:58

I år skal HF ansette instituttledere ved 6 av 7 institutter. Vi trenger dyktige instituttledere for å sikre at HFs forskning, undervisning og formidling holder høy kvalitet, og at fakultetet er en god arbeidsplass og et inspirerende studiested. Utlysningene behandles i fakultetsstyret 14. februar.

To damer og en mann med bygninger i bakgrunnen

Dekanatet - En blogg fra ledelsen ved Det humanistiske fakultet, UiO

I denne bloggen skriver HF-dekanatet om temaer som er relevante for alle som er interesserte i humaniora.