Dekanatet

Bilde av åpen laptop, kopp og skriveblokk med penn
Publisert 28. jan. 2021 15:35

Hvis våren 2021 blir det siste korona-semesteret, hva skjer da etterpå? HF vil bruke erfaringene fra krisen som innspill i strategien for undervisning frem til 2030.

Maleri av lærde som studerer i et stort rom
Publisert 8. mai 2020 14:50

Vi gleder oss alle over meldinger om gradvis gjenåpning av universitetet. I denne situasjonen har det vært viktig å ikke stoppe opp og – ikke minst – at vi ivaretar våre stipendiater og midlertidige forskere på en god måte.

Fotografi av bygningene på HF i vintersol
Publisert 10. feb. 2020 08:58

I år skal HF ansette instituttledere ved 6 av 7 institutter. Vi trenger dyktige instituttledere for å sikre at HFs forskning, undervisning og formidling holder høy kvalitet, og at fakultetet er en god arbeidsplass og et inspirerende studiested. Utlysningene behandles i fakultetsstyret 14. februar.

Studenter ved Universitetsbiblioteket.
Publisert 20. aug. 2019 11:56

Arbeidet med å utvikle studietilbudene våre er en kontinuerlig prosess, som omfatter tiltak for læringsmiljø, pedagogiske nyvinninger og lansering av nye studieprogrammer.  

To damer og en mann med bygninger i bakgrunnen

Dekanatet - En blogg fra ledelsen ved Det humanistiske fakultet, UiO

I denne bloggen skriver HF-dekanatet om temaer som er relevante for alle som er interesserte i humaniora.