Julehilsen fra dekanatet

Frode Helland, Mathilde Skoie og Gunn Enli foran juletre.
Foto: Mari Lilleslåtten

Kjære alle ved HF,

Når juletreet på Frederikkeplassen monteres og lysene skinner mot oss i desembermørket, når det står pepperkaker og klementiner på møtebordene, og når innboksen gradvis blir mindre overfylt og siste eksamen er gjennomført, ja, da vet vi at det lakker mot jul på HF.

Ved inngangen til julehøytiden vil vi i dekanatet takke for et interessant og produktivt første år i samarbeid med dere.

HF gjør det meget sterkt faglig, vi har mye å være stolte av på fakultetet.

Vi vil særlig trekke frem tre ting:

Positiv utvikling på studiesiden

Vi kan være stolte av alle underviserne våre som møter studentene med gode opplegg, velforberedte forelesninger og tankevekkende seminarer.

På grunn av systematisk arbeid for å kvalitetssikre undervisningen og studietilbudene våre, har vi har hatt en positiv utvikling på studiesiden. Vi lykkes i stadig større grad i å sette studentene i stand til å gjennomføre sine studier innenfor de tidsrammer som er satt.

De undersøkelsene vi sitter på viser også at HF-studentene får relevant arbeid etter studiene sine. Undervisningsledere og studieadministrasjon har i år fokusert på arbeidslivsrelevans, noe som har resultert i økt satsing på bruk av alumner i undervisningen.

Høyt nivå på forskningen

Vi kan være stolte av at våre forskningsmiljøer holder et svært høyt nivå, og hevder seg både nasjonalt og internasjonalt. Vi publiserer i tidsskrifter av høyeste kvalitet og bidrar til å flytte forskningsfronten.

Et bevis for suksessen innen forskning er årets tildeling fra Forskningsrådet, som ga svært god uttelling for HF med hele ni tildelinger, i tillegg til rekordtildelinger til MSCA- og ERC-søkere. At fakultetets forskere lykkes så godt på eksterne konkurransearenaer er viktig først og fremst fordi det innebærer viktige styrkinger av allerede sterke forskningsmiljøer, og fordi det gir grobunn for nyskapende forskning.

Ambisiøs handlingsplan for likestilling og mangfold

Vi kan være stolte av at HF har vedtatt en ambisiøs handlingsplan for likestilling og mangfold. Dette har vært en lærerik og givende prosess, hvor store deler av fakultetet var engasjert, ikke minst gjennom gode diskusjoner på allmøtene som vi hadde på instituttene.

HF er et fakultet i stadig endring, selv om det også preget av en stor grad av kontinuitet. En av endringene er at en større andel av staben har internasjonal bakgrunn og organisasjonen dermed preges av økt mangfold. Vi ser på dette mangfoldet som en berikelse av instituttene, både faglig og sosialt. 

Et fakultet er resultatet av innsatsen til alle de som jobber her, og dere bidrar alle til at HF er et usedvanlig sterkt og produktivt fakultet. Vi ønsker alle en fredelig jul, hvor batteriene kan lades.

Vi sees i 2020!

Alt godt,

Frode, Mathilde og Gunn

Av Frode Helland, Mathilde Skoie, Gunn Enli
Publisert 20. des. 2019 14:44 - Sist endret 7. feb. 2020 16:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

To damer og en mann med bygninger i bakgrunnen

Dekanatet - En blogg fra ledelsen ved Det humanistiske fakultet, UiO

I denne bloggen skriver HF-dekanatet om temaer som er relevante for alle som er interesserte i humaniora.