Store forventninger til studiekvalitet

Arbeidet med å utvikle studietilbudene våre er en kontinuerlig prosess, som omfatter tiltak for læringsmiljø, pedagogiske nyvinninger og lansering av nye studieprogrammer.  

Studenter ved Universitetsbiblioteket.
Foto: Jarli og Jordan

Denne sommeren er det debatt i mediene om det nye Honoursprogrammet, et tverrfakultært studieprogram som er rettet mot særlig motiverte, ambisiøse og flinke studenter. Vi har forventninger om at studieprogrammet vil gi oss nyttige erfaringer som vi kan bygge videre på, og som vil komme hele fakultetet til gode.

At Honoursprogrammet blir debattert er positivt, men det er også en risiko for at diskusjonen gjør at andre nyvinninger i vårt studietilbud havner i skyggen. Det skjer nemlig fornyelse på veldig mange områder: Studiekvalitet er en pågående prosess, og vi utvikler studietilbudene kontinuerlig, blant annet for å reflektere samfunns- og kulturendringer.

Arbeidsrelevans som satsingsområde

Satsingsområdet i dette semesteret er arbeidsrelevans. Her har HF gjort en stor innsats de siste årene, og veldig mye er på gang, blant annet disse tre nyvinningene, der arbeidslivsrelevans er tenkt inn i studieløpet:

  • I gategruppe-prosjektene i Innføringsemnet i historie får gruppene prøvd seg som historikere ved at de får utdelt hver sin gate i Oslo som de utforsker med historiefagets perspektiver og kildebruk.

  •  «Medievitenskaplige profesjonsferdigheter» er et nytt emne i bachelorprogrammet Medier og kommunikasjon, der forøvrig studentpanel har deltatt aktivt i revisjonen.
  • I det nye masterstudiet i Kuratering, kritikk og modernismens kulturarv lærer studentene blant annet å planlegge en kunstutstilling og får tilbud om praksis.

Forventningsavklaring i mottaksuka

Som tidligere leder av Studentparlamentet ved UiO, Susann Biseth-Michelsen så treffende sa det i podkasten Undervisningsplikten at «studenter som har det bra, gjør det bra». HF har blitt dyktige på studiestart, og i år har over 200 frivillige faddere gjort en fabelaktig innsats for læringsmiljøet på fakultetet.

Nytt av året er at vi tar på alvor at mange oppgir at «studiet var ikke slik jeg forventet» som en årsak til frafall; vi har dermed innført forventningsavklaring som et ledd i mottaksuka, der målet er å diskutere hvilke forventninger studentene har til studiet, og i hvilken grad det samsvarer med opplegget lærerne og studieadministrasjon har planlagt for. Tiltaket vil bidra til at studentene våre helt fra første uke får et tydeligere bilde av hva studenttilværelsen innebærer. Økt opplevelse av forutsigbarhet bidrar til å skape trygghet, tillit og mestring – og ja, studenter som både har det bra og gjør det bra! 

Vi har store forventninger til dette studieåret, og ser fram til å høste erfaringer fra årets nyvinninger!

Vi ønsker ansatte og studenter velkommen til nytt studieår ved HF. Dette er det første innlegget i vår splitter nye dekanatblogg. Her skal vi dele våre tanker om saker og prosesser vi jobber med.

Av Frode Helland, Gunn Enli, Mathilde Skoie
Publisert 20. aug. 2019 11:56 - Sist endret 7. feb. 2020 16:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

To damer og en mann med bygninger i bakgrunnen

Dekanatet - En blogg fra ledelsen ved Det humanistiske fakultet, UiO

I denne bloggen skriver HF-dekanatet om temaer som er relevante for alle som er interesserte i humaniora.