Undervisningsplikten – begrepet, podden og kjærligheten

Er begrepet «undervisningsplikt» negativt ladet?

Kvinne og mann snakker i mikrofoner

Gunn Enli spiller inn podkasten Undervisningsplikten på kontoret. Her er jussprofessor Malcolm Langford gjest.

Vi HF-ere vet at det ikke er likegyldig hvilke ord vi bruker. Vi vet at språk, begrep og betegnelser sjelden er nøytrale. Selv deskriptive ord har ofte med seg en normativ verdivurdering på kjøpet. 

Når vi snakker om undervisningsplikt og forskningsfri, hva sier det om statusen til undervisning? Er undervisning noe vi bare gjøre for å kunne gjøre det vi egentlig vil, nemlig å forske, slik statsråd Iselin Nybø tolket begrepet i podkasten Undervisningsplikten?

Spørsmålet til statsråden ble stående gjennom sommeren som en slags cliffhanger fra sesong 1. Første gjest i sesong 2, jussprofessor og vinner av UiOs utdanningsspris Malcolm Langford plukket det opp igjen. Han forteller at Det juridiske fakultet har erstattet begrepet undervisningsplikt med undervisningsprivilegium.

Endring av begrepsbruk har ifølge Langford vært del av en større kulturendring. Undervisere blir ikke lenger tildelt undervisningsansvar for et emne, men må søke om fagansvar. Av og til blir det reell konkurranse om å undervise et fag, og den best kvalifiserte blir valgt.

Undervisningsplikten – en podkast om høyere utdanning 

Tittelen til tross, går jeg ikke i dybden på pliktbegrepet i podkasten. Det er snarere en inngang til å diskutere undervisning i høyere utdanning. De fleste av gjestene jeg inviterer inn i studio – nærmere bestemt mitt kontor – er vitenskapelige ansatte med «undervisningsplikt» ved Det humanistiske fakultet.

Motivasjonen for podkasten er å starte en dialog om undervisning og å diskutere de mest brennende temaene innen høyere utdanning. Jeg går ikke av veien for å belyse både de lyse og de mørke sidene ved undervisningen.

Det har vært viktig for meg at episodene har en personlig tilnærming til undervisning, fordi vi bruker så mye av oss selv når vi lærer bort. Jeg har derfor valgt portrettformatet og utforsker hvordan undervisningen er rotfestet i personenes utvikling.

Sesong 2 – «Kjærlighet er bedre enn plikt» 

I første sesong inviterte jeg gjester som representerte bredden i fagfelt og studietilbud ved HF. Nå har nettopp første episode av sesong 2 blitt publisert på podkastplattformene iTunes, Spotify, Soundcloud, med flere.

Her krysser vi fakultetsgrensene og flere av gjestene påpeker de positive sidene ved at undervisning er en «plikt». Første gjest, jussprofessor Malcolm Langford, forteller at det motiverte han til endring da han snakket med en student som ikke hadde åpnet munnen i løpet av et femårig utdanningsløp.

Mens den første sesongen lånte sin faste åpningssetning om «undervisningsgøy» fra Iselin Nybø, er det et sitat av Albert Einstein som åpner episodene i sesong 2. «Kjærlighet er en bedre lærer enn plikt». Det er noe i det, og skal jeg oppsummere fra samtalene jeg har hatt med gjestene i podkasten så er det at alle sammen deler en kjærlighet for undervisning og formidling.

De inspireres og blir motiverte av å se det lyse i øynene på studentene. Å se dem blomstre, være kritiske og selvreflekterende, og se dem utvikle ny kunnskap. Undervisning er møter mellom mennesker, mellom ideer og perspektiver. Kjærlighet til kunnskap og til det felleskapet som er universitetet. Denne kjærligheten er selve drivkraften i god undervisning.


De første 13 episodene 

Episode 1

Den første jeg snakket med var litteraturprofessor Tone Selboe (ILOS). Hun har blitt kåret til en av Norges 10 beste formidlere av Morgenbladet, men er fortsatt ydmyk. Hun forteller om kompleksiteten i underviserens rolle, mellom følelser og nærvær, distanse og engasjement. Hun foretrekker å undervise gjennom dialog og følger opp studentene også utenfor undervisningssituasjonen.

Episode 2

Den neste jeg intervjuet var kollega fra medievitenskap Arnt Maasø (IMK), som ble kåret til UiOs beste foreleser i 2011. Han har vist et mer enn gjennomsnittlig engasjement for å trekke arbeidslivet inn i studiene, blant annet gjennom praksisemner. Arnt foreller i intervjuet at han er opptatt av å bygge ned avstanden mellom forelesere og studenter, og at han skaper arenaer for uformelle møter, som vaffellunsjen på IMK.

Episode 3

Den tredje gjesten var professor i engelsk Kristin Bech (ILOS). Hun er veldig bevisst hvilke forventninger som kommuniseres til studentene og at undervisning er en toveis prosess der studentene gjør sin del og de ansatte sin. Universitetet på sitt beste er faglig felleskap, men krever deltakelse og engasjement fra begge sider. Bech er innovativ og personlig, blant annet har hun holdt en stemningsfull forelesning basert på sangfremføring.

Episode 4

Deretter var det selveste rektor ved UiO som satt foran mikrofonen. Svein Stølen (UiO) er opptatt av tverrfaglighet og forskningsbasert undervisning, og forteller engasjert om betydningen av kommunikasjon og å nå ut til offentligheten slik at forskningsresultatene og kunnskapen kan brukes i samfunnet. Selv liker han performancerollen best, han er en engasjert underviser som foretrekker auditorium fremfor seminarrom.

Episode 5

Deretter var det professor i musikkvitenskap Anne Danielsen (IMV) som kom på besøk på mitt kontor. Hun er opptatt av at undervisning kan improviseres og utvikle seg i samspill med studentene, men at det bør foreligge en struktur for undervisningen. Danielsen bruker ofte eksempler og lar studentene få delta i forsknings- og analyseprosesser.

Episode 6

Tidligere studiedekan og nåværende instituttleder Tor Egil Førland (IAKH) beskriver kvalitetsreformen som 70 prosent vellykket og 30 prosent mislykket. Han nevner økning i antall ansatte per student som en av de mest positive sidene ved reformen. Førland setter seg som mål å lære navnene på alle studentene innen to uker. Han skiller seg imidlertid fra mange av de andre gjestene ved at han aldri er nervøs før en forelesning.

Episode 7

Sesongens livepodkast hadde historiker Hans Olav Lahlum og professor i russisk Atle Grønn som gjester. Det ble snakket mye om sjakk, studietid og undervisning, men det jeg husker best er Lahlums skarpe kritikk av fagpersoner som mangler evnen til å formidle medievennlig, fordi de snakker seg bort i definisjoner.

Episode 8

Professor i kunsthistorie Ina Blom forteller om forskjeller mellom å undervise på UiO og University of Chicago. Blom setter pris på fleksibiliteten i USA: muligheten til en-til-en undervisning og å legge undervisning tett til egen forskning. Hun er en engasjert underviser og forteller at hun kan undervise fire timer i strekk, men at studentene ofte minner henne på pausen.

Episode 9

Leder av studentparlamentet Susann Biseth-Michelsen snakket om bærekraft som en ny form for dannelse, og at kritisk tenkning er en essensiell kvalifikasjon i dagens samfunn. Hun mener vi må komme forbi 2 x 45 minutters forelesninger, og våge å eksperimentere med nye undervisningsformer. I motsetning til flere undervisere, er hun skeptisk til obligatorisk undervisning, fordi hun mener at studentene kommer frivillig dersom kvaliteten er god nok.

Episode 10

Professor i tekstvitenskap Kjell Lars Berge (ILN) foretrekker monolog fremfor dialog når han underviser. Han er veldig engasjert, en bevisst bruker av PowerPoint og dagsaktuelle eksempler, og inviterer ofte politikere og kommunikasjonsfolk til å holde gjesteforelesninger. Berge forteller om en biltur med Carl I. Hagen, der han fikk noen inside tips fra den han beskriver som Norges beste retoriker blant politikere.         

Episode 11

Leder for Senter for tverrfaglig kjønnsforskning Helene Aarseth (STK) gjestet episode nummer 11. Hun foretrekker i motsetning til Berge å bruke mest mulig tid til dialog med studentene. Hun beskriver sin rolle i forelesningene som en ordstyrer, hun fungerer best når hun er frigjort fra PowerPoint.      

Episode 12     

Helge Jordheim (IKOS) drives av energi og entusiasme, og foretrekker dialog fremfor monolog. I likhet med Aarseth vil han skape et læringsfelleskap der studentene er trygge på hverandre og våger å vise usikkerhet. For han er undervisning på sitt beste når det tar studenten med på en felles kunnskapsreise, der også underviseren er nysgjerrig. Han er opptatt av tverrfaglighet og synes UiO burde ha en Liberal Arts grad.   

Episode 13  

Sesongavslutningen var med Iselin Nybø (V) som kom rett fra kongen i statsråd til HFs elfenbenstårn og trauste korridorer. Statsråden forklarte hva hun mente med forslaget om å snakke om «undervisningsgøy» istedenfor «undervisningsplikt».

----

Disse stemmene viser frem et mangfold av personlige tilnærminger og perspektiver på undervisning. Selv om det er delte meninger om hvilke strategier og undervisningsopplegg som fungerer best, viser samtalene at det er høyt engasjement for undervisning blant HF-ansatte.

Du kan abonnere på Undervisningsplikten i alle podkastapper på din telefon. Du kan også lytte til episodene på denne nettsiden. 

Av Gunn Enli
Publisert 18. okt. 2019 09:18 - Sist endret 1. feb. 2021 10:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

To damer og en mann med bygninger i bakgrunnen

Dekanatet - En blogg fra ledelsen ved Det humanistiske fakultet, UiO

I denne bloggen skriver HF-dekanatet om temaer som er relevante for alle som er interesserte i humaniora.