2020

Sist endret 8. mai 2020 11:26 av Ellen Evju Jahr
Sist endret 28. aug. 2020 10:57 av Ellen Evju Jahr
Sist endret 3. apr. 2020 16:13 av Ellen Evju Jahr
Sist endret 8. mai 2020 12:47 av Ellen Evju Jahr
Sist endret 28. aug. 2020 13:39 av Ellen Evju Jahr
Sist endret 21. feb. 2020 13:31 av Ellen Evju Jahr

Dine svar på arbeids- og klimaundersøkelsen (ARK) er viktige. Mange svar gir bedre kunnskap om hvordan det er å jobbe på HF. Den skal vi bruke til gjøre arbeidsmiljøet enda bedre.

Sist endret 18. juli 2022 13:58 av Marte Holhjem

Vi gleder oss alle over meldinger om gradvis gjenåpning av universitetet. I denne situasjonen har det vært viktig å ikke stoppe opp og – ikke minst – at vi ivaretar våre stipendiater og midlertidige forskere på en god måte.

Sist endret 11. juni 2020 20:56 av Petter Løken

Denne uken leverte arbeidsgruppen sin rapport.

Sist endret 24. juni 2020 12:40 av Ellen Evju Jahr
Sist endret 23. juni 2020 15:20 av Camilla Marie Chausse
Sist endret 28. aug. 2020 13:41 av Ellen Evju Jahr

De gode resultatene fra Arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelsen (ARK) må ses som en positiv bekreftelse på den innsatsen som er lagt ned å for å utvikle arbeidsmiljøet på HF.

Sist endret 27. sep. 2022 12:10 av Ingvild Eikrem Koløen

Hjernen er temaet for årets Forskningsdager. HFs deltakelse viser at vi har mye å bidra med også utenfor det som ses på som opplagte humanistiske temaer.

Sist endret 10. feb. 2020 08:58 av Karoline Hagane

I år skal HF ansette instituttledere ved 6 av 7 institutter. Vi trenger dyktige instituttledere for å sikre at HFs forskning, undervisning og formidling holder høy kvalitet, og at fakultetet er en god arbeidsplass og et inspirerende studiested. Utlysningene behandles i fakultetsstyret 14. februar.

Sist endret 17. des. 2020 12:04 av Camilla Marie Chausse

Nå er det snart jul, og vi håper alle får en vel fortjent pause etter året vi snart legger bak oss.

Sist endret 11. juni 2020 20:58 av Petter Løken

Utkastet til en ny «Humaniorastrategi for UiO» ble diskutert i Universitetsstyret 5. mai.

Sist endret 26. juni 2020 11:51 av Ellen Evju Jahr

Dette semesteret har vært ekstraordinært, uforutsigbart og krevende. Takket være en enorm felles innsats har det likevel alt i alt gått bra.

Sist endret 18. juli 2022 13:59 av Marte Holhjem

Vi føler nok mange på en usikkerhet nå, men vi kan forsøke å ta litt regi og gjøre det beste ut av situasjonen. Nå har UiO og HF bestemt at all undervisning skal foregå over nett resten av semesteret.

Sist endret 8. okt. 2020 14:47 av Ellen Evju Jahr

Stillingene er en stor og viktig ressurs for fakultetets forskning og faglige utvikling.

To damer og en mann med bygninger i bakgrunnen

Dekanatet - En blogg fra ledelsen ved Det humanistiske fakultet, UiO

I denne bloggen skriver HF-dekanatet om temaer som er relevante for alle som er interesserte i humaniora.