Bidra til å gjøre ditt arbeidsmiljø enda bedre!

Dine svar på arbeids- og klimaundersøkelsen (ARK) er viktige. Mange svar gir bedre kunnskap om hvordan det er å jobbe på HF. Den skal vi bruke til gjøre arbeidsmiljøet enda bedre.

Illustrasjon: Logo for ARK-undersøkelsen

Det ligger stor kraft og mange muligheter i et godt arbeidsmiljø. Instituttene og fakultetet har høye ambisjoner for forsknings- og utdanningsvirksomheten. Et godt arbeidsmiljø vil hjelpe oss i å lykkes, i tillegg til at det er et mål i seg selv.

Det er viktig for meg som fakultetets leder at vi måler hvor fornøyde ansatte er med sitt arbeidsmiljø og at vi jobber systematisk for at arbeidsmiljøet skal bli enda bedre. ARK er et godt verktøy i det arbeidet fordi det gir oss informasjon om hva som er utfordringene på den enkelte enhet.

Undersøkelsen ble sendt ut på e-post 10. februar. Siste frist for å svare er 1. mars.

Det tar omtrent 10 minutter å svare på undersøkelsen, og jeg mener det er vel anvendte minutter. Enhetene har ulike utfordringer. Derfor er det viktig at så mange som mulig fra hver enhet gir sin tilbakemelding slik at resultatene fra undersøkelsen får verdi.

Hva skjer med resultatene?

Etter undersøkelsen blir resultatene presentert for alle på instituttene. Tiltak for videre arbeid vil så bli diskutert og planlagt i kartleggings- og tiltaksutviklingsmøter. Det er i disse møtene du som ansatt virkelig kan være med å påvirke hvilke tiltak din enhet skal ha. Informasjon er sendt fra instituttet – sett av tida allerede nå!

Se etter e-posten «Arbeidsmiljøundersøkelse ved UiO, Det humanistiske fakultet / Work Environment Survey at UiO, Faculty of Humanities»  for å finne din personlige lenke til å besvare undersøkelsen, og følg med på når ditt institutt har sitt kartleggings- og tiltaksutviklingsmøte.

Av Frode Helland
Publisert 21. feb. 2020 15:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

To damer og en mann med bygninger i bakgrunnen

Dekanatet - En blogg fra ledelsen ved Det humanistiske fakultet, UiO

I denne bloggen skriver HF-dekanatet om temaer som er relevante for alle som er interesserte i humaniora.