Gode resultater for HF i årets arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse

De gode resultatene fra Arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelsen (ARK) må ses som en positiv bekreftelse på den innsatsen som er lagt ned å for å utvikle arbeidsmiljøet på HF.

Montasje er ansatte og studenter i ulike situasjoner

ARK ble gjennomført i februar og speiler arbeidshverdagen før koronapandemien, mens vi fortsatt må håndtere en ekstraordinær arbeidshverdag. Men vi har et godt fundament for vårt videre arbeid – noe vi må bruke også for å skape en best mulig «ny» normalitet når den tid kommer.

Arbeidsmiljøet skapes der du er

Mange ansatte har svart på undersøkelsen. Svarprosenten var nesten 75 prosent, godt over gjennomsnittet i sektoren. Det vitner om engasjement for arbeidsmiljøet, som vi trenger i den videre oppfølgingen.  

Vi har lagt fram resultatene for fakultetet som helhet i et fellesmøte på Zoom. I de kommende ukene vil din leder invitere til lokale kartleggingsmøter og presentere resultatene for din enhet. Det er startskuddet på en prosess der vi oppfordrer alle dere som er ansatt på HF til å bidra. ​Arbeidsmiljøet skapes lokalt der du er, og det er i kontinuerlig utvikling. Vi skal finne fram til områder å jobbe videre med; til hvordan vi tar vare på det som fungerer godt i arbeidshverdagen og hva som skal til for å styrke arbeidsfellesskapet. De områdene dere prioriterer på hver enhet ut fra de lokale resultatene, skal følges opp med tiltak. 

Gode resultater – men fortsatt utfordringer

HF som helhet har gode resultater i ARK-undersøkelsen. Sammenlignet med hele universitets- og høyskolesektoren ligger resultatene våre noe over gjennomsnittet på mange av områdene som er målt.

Ett slikt område er indre motivasjon, og ulike forhold som har betydning for nettopp motivasjon i jobben, som autonomi, mening i jobben og klarhet i roller. Det å være motivert er vesentlig for å yte god innsats. Disse resultatene tyder på at mange på HF opplever at de får brukt kunnskapen og ferdighetene sine i jobben. 

Når vi ser på utviklingen fra forrige ARK-undersøkelse på HF i 2016, er resultatene enda bedre. Vi skårer jevnt over bedre enn sist, og det er ingen områder hvor utviklingen går i negativ retning.

Alt dette er svært gledelig. Men det er samtidig viktig at det ikke blir til en sovepute, for det er også områder hvor man kan ønske seg ytterligere forbedringer. Arbeidsmiljøet er «ferskvare»; det er et resultat av kontinuerlig arbeid og bevissthet, og det er en uavsluttet prosess.

Lærdom av korona

Korona-pandemien tvang oss til å tenke nytt på nær sagt alle områder; om undervisning, om samarbeid, om ledelse. ​Vi har fått til enorme endringer på kort tid. Vi har gjort et kjempebyks framover i bruken av teknologi, og vi har funnet nye måter å samhandle på. Noe av det som er annerledes nå vil vi ta med oss inn i hverdagen etter korona.

Noen utfordringer er de samme som før, noen er mindre enn før, og andre igjen har blitt større.

Vi skal diskutere resultatene fra ARK i lys av situasjonen vi står i i dag. Vi må sikre at ingen opplever utenforskap og alenegang. Nå skal vi lufte og fange opp ting som ellers kunne blitt liggende og ulme.

Gjennom ARK har vi fått et kunnskapsbasert og godt fundament. Åpenhet og oppmerksomhet er viktig for prosessen videre.

Grunn til optimisme

Resultatene i ARK 2020 viser fruktene av alt arbeidet som er lagt ned i å skape gode arbeidsfellesskap i miljøene på HF siden 2016. At fagmiljøene våre oppnår så mange gode resultater og har så god utvikling både innenfor forskning og undervisning, er ikke minst et produkt av at veldig mange bidrar hver dag til å skape et godt arbeidsmiljø rundt seg.

Vi takker alle dere som har svart på ARK-undersøkelsen, og alle dere som har bidratt til å gjennomføre den. Vel så viktig framover er at dere bidrar på kartleggingsmøtene og til utvikling av gode tiltak videre. HF skal bli enda bedre og et enda bedre sted å være.

Av Frode Helland og Monica Bakken
Publisert 28. aug. 2020 13:41 - Sist endret 28. aug. 2020 13:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

To damer og en mann med bygninger i bakgrunnen

Dekanatet - En blogg fra ledelsen ved Det humanistiske fakultet, UiO

I denne bloggen skriver HF-dekanatet om temaer som er relevante for alle som er interesserte i humaniora.