Jakten på den gode instituttleder

I år skal HF ansette instituttledere ved 6 av 7 institutter. Vi trenger dyktige instituttledere for å sikre at HFs forskning, undervisning og formidling holder høy kvalitet, og at fakultetet er en god arbeidsplass og et inspirerende studiested. Utlysningene behandles i fakultetsstyret 14. februar.

Fotografi av bygningene på HF i vintersol

Foto: Annica Thomson

Sakspapirene til styremøtet finner du her. Denne bloggen erstatter førstyremøtene, og det inviteres derfor til å respondere eller stille spørsmål i kommentarfeltet.

Fra fagperson til leder

For ett år siden gikk jeg fra posisjonen som professor ved Institutt for medier og kommunikasjon til å bli prodekan ved fakultetet. Det var ikke gitt at jeg skulle ta det skrittet. Da jeg ble oppringt av Frode Helland sto jeg på flyplassen i Brussel på vei hjem fra et seminar om å søke ERC-stipend. Jeg skulle ta forskningen til nye høyder. Likevel ble det en telefonsamtale som endret kursen.

Det er et valg jeg ikke angrer på. Som leder får jeg bidra til å utvikle virksomheten, og å komme nærmere beslutningsprosesser, kjenne på hele kompleksiteten i en organisasjon som UiO, og samarbeide med folk fra helt andre fagmiljøer enn mitt eget.

En av de viktigeste samarbeidsflatene er mot HFs instituttledere, som dekanatet møter i det ukentlige ledermøtet, der vi diskuterer store og små saker som angår vår faglige, økonomiske og personalmessige drift. Vi har vært veldig heldige med nåværende instituttledergruppe, og vil bygge videre på det solide arbeidet de har nedlagt i sine perioder.

Rekruttering: søkertall og mangfold

Vi er altså i gang med å rekruttere søkere til en ny 4-årsperiode ved seks av syv institutter.

Stillingene utlyses i slutten av februar med søknadsfrist 20. april.

Hovedoppgaven i denne fasen er å rekruttere gode søkere. Ved siste tilsettingsrunde av instituttledere varierte søkertallene på de ulike enhetene mellom 1-6. Det er strengt tatt nok med én søker, dersom denne personen er kvalifisert, motivert og personlig egnet.

Likevel er et betydelig bedre utgangspunkt at søkertallene er nærmere 6 enn 1, fordi vi ønsker flest mulig gode søkere for å kunne sette sammen en mangfoldig og bredt sammensatt ledergruppe.

HF rekrutterer sine instituttledere både blant vitenskapelig ansatte internt på fakultetet og eksternt. Fordelen med interne ledere er at de kjenner instituttene og ofte har etablert faglig og personlig autoritet, mens fordelen med eksterne ledere kan være at man ikke har noen historikk med de man skal lede, og dermed kan være mer fri til å etablere nye relasjoner.

Erfaringsmessig er det flest interne i instituttledergruppen og det er ønskelig med en fortsatt høy andel av interne. Eksterne søkere bidrar med en annen erfaringsbakgrunn, noe som kan gi rom for ny perspektiver, meningsbrytning og diskusjon, så dette vil være velkomment også i en ny periode.  

Motivasjon for ledelse – å bli oppfordret!

Å søke lederjobb krever motivasjon. I en rapport utarbeidet av Agenda Kaupang i 2012 basert på intervjuer med instituttledere ved HF, kom det frem at en den aller viktigste motivasjon for å søke lederjobb var å bli oppfordret av kollegaer, instituttledere eller dekanatet.

Det kom også frem at særlig kvinner bør oppfordres, fordi de i mindre grad nominerer seg selv til et lederverv. Vi etterstreber en jevn kjønnsbalanse, og dekanatet har derfor nedsatt en søkerkomite, som har som formål å identifisere og oppfordre gode kandidater. Likevel pålegger det også et ansvar i fagmiljøene til å motivere kollegaer de tror vil egne seg som ledere.

Motivasjonsfaktor nummer to er ifølge rapporten muligheten til å påvirke instituttet i en positiv og fruktbar retning. Flere informanter sier at de gjerne vil se sammenhenger og helhet, samt å forstå hvordan beslutninger blir tatt og hvordan systemet fungerer.

Jeg kan si med hånden på hjertet at jeg har lært enormt mye om fakultetet, UiO og hele universitetssektoren som jeg aldri ville vært foruten. Og jeg hadde aldri hadde stilt til valg dersom ikke Frode oppfordret meg og lot meg forstå at jeg var ønsket.

Poenget er: Alle ønsker seg gode ledere, men det kommer ikke av seg selv, noen må motiveres og noen må heies frem!

Av Gunn Enli
Publisert 10. feb. 2020 08:58 - Sist endret 10. feb. 2020 08:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

To damer og en mann med bygninger i bakgrunnen

Dekanatet - En blogg fra ledelsen ved Det humanistiske fakultet, UiO

I denne bloggen skriver HF-dekanatet om temaer som er relevante for alle som er interesserte i humaniora.