Undervisning fra hjemmekontoret – Zoom inn til påske!

Vi føler nok mange på en usikkerhet nå, men vi kan forsøke å ta litt regi og gjøre det beste ut av situasjonen. Nå har UiO og HF bestemt at all undervisning skal foregå over nett resten av semesteret.

Fotografi av studiedekan Gunn Enli

Studiedekan Gunn Enli. Foto: privat

«Det som er både spennende og skummelt med nåtiden er at vi ikke helt vet hvordan den ender», sier professor Helge Jordheim i HFs serie Humaniora hjemmefra.

Universitetet er fysisk stengt og plutselig møtes vi ikke i heisen i Niels Treschows. Vi kommer heller ikke i prat tilfeldig i køen på Kafe Niels. Vi savner å gi hverandre klemmer i døråpningen på Sophus Bugge.

Nå er HF omskapt til et flettverk av hjemmekontorer. Vi slipper reisevei til jobben, og skillet mellom arbeid og privatliv blir delvis utvisket. Hjemmekontorene våre er likevel bundet sammen i en vev av digitale forbindelser; møter, mail, meldinger osv. HF pulserer gjennom optiske kabler og gjennom eteren; vi både forsker, underviser og formidler fra hjemmekontorene.

Zoom er det nye auditoriet

Vi hadde strategier for digitalisering, men ingen strategi for stengte universitetsbygg. Det har skjedd en tvungen digitalisering av undervisning, møter og sosialisering.

Zoom-bruken på UiO har raskt eksplodert, og brukes på stadig nye måter, inkludert undervisning, møter, stipendiattreff og quiz. Til og med vinlotteriet skjer nå i cyberspace.

I løpet av en knapp uke gikk HF fra å være et fakultet der undervisning og veiledning primært forgikk i auditorier, klasserom og på kontorer, til å bli et heldigitalt fakultet, der alle sitter på hvert sitt hjemmekontor og lager digitale opplegg.

All undervisning foregår digitalt, og det vil vi fortsette med ut vårsemesteret.

Foreløpig et det for tidlig å si i hvilken grad studiestarten blir berørt av koronasituasjonen, men vi jobber nå med en plan A, som er fadderuke etter vanlig modell, og en plan B, som er en digital fadderuke, bla i Zoom. Vi er mange som håper at plan A slår til, men usikkerheten om hva høsten bringer gjør at vi må jobbe med to ulike alternativer.   

Læringsmiljø og motivasjon

Jeg har snakket med mange lærere den siste uken, og mitt inntrykk er at stemningen stort sett er bra. Folk er positive til å lære seg nye digitale verktøy for undervisning, de lærer av hverandre og finner nyttige ressurser på nett.

Digital undervisning krever nye måter å jobbe med studentkontakt og læringsmiljø. En utfordring er frafall fra undervisning og mindre aktive studenter. Ordskyen nedenfor viser en tydelig tendens til at mange sliter med motivasjon, selvdisiplin, og savner struktur i hverdagen.

Ordsky fra undervisning
Illustrasjon: Ordsky fra Ex.Phil undervisning i Zoom, gjengitt med tillatelse fra Ingvild Torsen

Et tiltak for å kompensere for dette er UB Humsam Unntaksbiblioteket, der studenter kan sitte på en digital lesesal med lydspor fra biblioteket (!), lage kollokvier i egne rom, delta i «shut-up-and-write» og få hjelp av hyggelige bibliotekarer. 

Undervisning er kommunikasjon

Å skape et inkluderende og aktiviserende studiemiljø på nett er mer utfordrende enn å gjøre det samme i klasserommet. Rett og slett fordi vi ikke er samlet fysisk er det vanskeligere å få samspillet til å flyte, og vi får ikke samme type respons fra studentene.

Mange sier at det er krevende å undervise hvis hoveddelen av studentene ikke har på kamera, fordi der er ubehagelig å snakke til svarte skjermer. Likevel er det mange lærere på HF som eksperimenterer med å engasjere studentene i digitale omgivelser enten de legger ut en video der de presenterer hovedspørsmål i neste time, bygger opp undervisningen som en samtale med studentene, får de mest sjenerte til å slå på kamera, eller lager quiz og polls.

Det er vanskelig å ikke la seg imponere over den omfattende innsatsen som er nedlagt, både på studieadministrativ og vitenskapelig side, for at studentene skal få undervisning og eksamen dette semesteret.

Hatten av for innsatsen, - og god påske!

Av Gunn Enli
Publisert 3. apr. 2020 16:25 - Sist endret 18. juli 2022 13:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

To damer og en mann med bygninger i bakgrunnen

Dekanatet - En blogg fra ledelsen ved Det humanistiske fakultet, UiO

I denne bloggen skriver HF-dekanatet om temaer som er relevante for alle som er interesserte i humaniora.