2021

Sist endret 18. juli 2022 12:52 av Marte Holhjem

Hvis våren 2021 blir det siste korona-semesteret, hva skjer da etterpå? HF vil bruke erfaringene fra krisen som innspill i strategien for undervisning frem til 2030.

Sist endret 19. aug. 2021 12:16 av Ellen Evju Jahr

Lyden av studenter som jubler. Synet av røde T-skjorter i ring. Lukten av grilling i Ivar Aasens hage. Trass i at vi fortsatt må ta hensyn, er dette en av de viktigste studiestartene vi har hatt.

Sist endret 5. mai 2021 09:49 av Ellen Evju Jahr

Skolen er den største og viktigste arbeidsplassen for kandidater fra HF. Likevel har vi for svake bånd til skolen. Nå tar HF et tydeligere grep om lektorutdanningen.

Sist endret 26. mai 2021 09:47 av Camilla Marie Chausse

Vi øker nå innsatsen for å integrere arbeidslivsrelevante ferdigheter i studieløpet.

Sist endret 17. sep. 2021 11:44 av Camilla Marie Chausse

HF har nettopp sendt sine innspill til regjeringens langtidsplan og til Forskningsrådets porteføljeplan. Vi har mye å bidra med på mange felt – også på mer uventede områder som hav.

Sist endret 18. juli 2022 14:00 av Marte Holhjem

En ny evaluering slår fast at UiO har en unik mulighet til å utvikle et ledende PhD-program innen humaniora. Nå er det opp til oss å gripe denne sjansen.

Sist endret 18. juli 2022 14:00 av Marte Holhjem

De siste årene har ord som impact og innovasjon kommet inn i vårt vokabular. Hva legger vi i begrepene? Hvordan kan vi ta eierskap til dem?

Sist endret 24. juni 2021 11:18 av Ellen Evju Jahr

Vi vil takke alle for den enorme innsatsen som er lagt ned i året som har gått! Nå gleder vi oss til en ny høst med nye muligheter.

Sist endret 16. des. 2021 11:04 av Ellen Evju Jahr

Fakultetsstyret har vedtatt en pakke med tiltak. Nå skal vi legge enda bedre til rette for at alle kan blomstre og bidra til fellesskapet.

Sist endret 18. juli 2022 14:02 av Marte Holhjem

Resultatet av strategiarbeidet er viktig for oss alle. Derfor håper jeg at vi kan få med hele HF i å drøfte hva vi er og hvor vi vil.

Sist endret 11. juni 2021 12:31 av Camilla Marie Chausse

Retningslinjer for praktisering av språkkravet er vedtatt. Nå må vi styrke innsatsen for at ansatte med internasjonal bakgrunn blir kjent med HFs arbeidskultur og organisasjon.

Sist endret 14. jan. 2022 16:24 av lise-drift@uio.no

Nyt velfortjente, late dager. I 2022 skal vi sette HF enda tydeligere på kartet.

To damer og en mann med bygninger i bakgrunnen

Dekanatet - En blogg fra ledelsen ved Det humanistiske fakultet, UiO

I denne bloggen skriver HF-dekanatet om temaer som er relevante for alle som er interesserte i humaniora.