Digital undervisning post-Covid19

Hvis våren 2021 blir det siste korona-semesteret, hva skjer da etterpå? HF vil bruke erfaringene fra krisen som innspill i strategien for undervisning frem til 2030.

Bilde av åpen laptop, kopp og skriveblokk med penn

Foto: Chris Montgomery / Unsplash

«Du skal aldri sløse bort en god krise» sies det. I kriser blir man tvunget til å gjøre ting på nye måter, og for HFs del har det siste året vært en krisedrevet lyndigitalisering.

Vi har flyttet undervisning, veiledning og møter online i et tempo, og i et omfang, som ikke hadde vært mulig uten pandemien.

Nå, mens vi fremdeles står midt i krisen, men øyner en slutt på den der fremme, er tiden for å tenke på hva vi virkelig savner og hva vi vil ta med oss videre. HF er i gang med å utmeisle en ny strategi for HF for perioden frem til 2030.

Et sentralt veivalg i denne strategien blir å lage en plan for hvordan vi kan bruke erfaringene fra denne krisen til kvalitetshevende digitalisering, samtidig som vi tar campus tilbake som undervisningsarena.

Digital pedagogikk og nye studentmøter

I podkasten Undervisningsplikten har jeg samtaler med undervisere på HF. Formålet er å skape en arena for erfaringsdeling, og å samle inn innspill til en strategisk videreutvikling av HFs undervisning.

I en av episodene fra høsten 2020 forteller professor i amerikansk litteratur, Nils Axel Nissen, om sin erfaring med overgang til digital undervisning, og peker på en digital undervisningsmetode han vil fortsette med også etter korona-pandemien: digital nærlesing.

Gjennom delt skjerm analyserer han teksten ord for ord, setning for setning, markerer i teksten, tar imot spørsmål, og skriver margkommentarer. På den måten kommer studentene tettere på teksten enn i en tradisjonell forelesning: «Jeg skjønte fort at jeg ikke kunne ha 2 x 45 minutters enveis forelesning i Zoom, så jeg laget et opplegg som kunne tilpasses Zoom, og det har jeg tenkt til å fortsette med».      

I en annen episode diskuterer masterstudent i medievitenskap Krister Jung og stipendiat i filosofi, Aksel Braanen Sterri, savnet av det sosiale og det uformelle i relasjonen mellom studenter og undervisere i det digitale.

De savner småprat, fellesskap og muligheter til plukke opp signaler hos studentene gjennom blikkontakt og kroppsspråk. I likhet med veldig mange andre er de bekymret for at den sosiale kontakten studentene imellom er skadelidende i det digitale.

Dette er viktige argumenter i debatten om veien videre, og reiser spørsmål om vi kan bruke campus enda mer aktivt til å skape møteplasser for studenter og ansatte etter korona-pandemien.   

Arbeidet med Strategi 2030 og HF:Studio

En sentral aktør i innhentingen av kunnskap om hva som har fungert, og hvilke elementer av digitaliseringen som kan fungere i samspill med campusundervisnig, er vårt nyåpnede HF: Studio.

Innspill og erfaringer som plukkes opp av teamet der vil også være et sentralt materiale for utviklingen av HFs strategi for post-korona undervisning.

Jeg vil oppfordre alle undervisere på HF til å ta kontakt med HF:Studio. Det er meningen at det skal være en arena for å diskutere de erfaringene vi har gjort oss og som vi fortsatt gjør oss i dette semesteret, slik at vi kan lage en strategi som gjør at vi kommer styrket ut av krisen.

Av Gunn Enli
Publisert 28. jan. 2021 15:35 - Sist endret 18. juli 2022 12:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

To damer og en mann med bygninger i bakgrunnen

Dekanatet - En blogg fra ledelsen ved Det humanistiske fakultet, UiO

I denne bloggen skriver HF-dekanatet om temaer som er relevante for alle som er interesserte i humaniora.