HF-studentene skal bli bedre forberedt på arbeidslivet

Vi øker nå innsatsen for å integrere arbeidslivsrelevante ferdigheter i studieløpet.

Studenter, Det humanistiske fakultet, kollokviegruppe

HF-studenter i kollokvie. Foto: Annica Thomsson

Studentenes behov for en tydeligere bro mellom studier og arbeidsliv kommer fram i flere sammenhenger, blant annet i gjennomførte surveystudier, informantintervjuer og i styrediskusjoner med HFs studentrepresentanter og HFSU.

Kandidatundersøkelsen, som kartlegger hvordan kandidatene vurderer læringsutbyttet fra studiene og i hvilken grad de får relevante jobber, viser at HF-studenter i større grad enn andre studenter bruker lang tid på å få den første relevante jobben.

I forbindelse med arbeidet med HF strategi 2030 intervjuet vi et knippe alumner, som fortalte som sine erfaringer med humanistisk kompetanse i arbeidslivet, både som arbeidssøkere og -givere:

«Generelt er kandidater fra HF gode i tekstkompetanse i vid forstand. De behersker å formulere seg i egne tekster, å kjapt ta essensen i andres tekster, og de har god sjangerbevissthet» (alumn, forlagsbransjen).  

«Mot slutten av utdanningen kommer angsten for hva man kan bli, og man føler at man ikke har trukket de beste kort. Da er det viktig å vise hva man kan bli. Det vil skape en tryggere HF-student» (alumn, kulturbransjen). 

«Jeg hadde ingen ambisjon om å bli forfatter eller skribent, men fant ut at språk og tekst var det mest relevante jeg hadde tilegnet meg under utdanningen. Jeg burde kanskje fått hjelp til å se denne forbindelsen i studiet?» (alumn, gründer og forfatter).

Jobbklar@HF – arbeidslivsrelevans i studiene 

Et svar på noen av disse utfordringene er prosjektet Jobbklar@HF. I prosjektet ønsker vi å integrere både Karrieresenterets tjenester, Universitetsbibliotekets (UB) opplæringstilbud, og eksterne alumner for å gjøre arbeidslivsrelevante elementer tydeligere og mer tilgjengelige for studentene.

Jobbklar@HFs mandat:

«En arbeidsgruppe skal lage en systematisk plan for hvordan karriereplanlegging kan integreres i HF-studentenes studieløp og kartlegge tilgjengelige og nye virkemidler/komponenter for økt relevans, utvikling av arbeidslivsrelevante ferdigheter og kompetanse. Planen skal legge til rette for progresjon i arbeidslivsrelevante aktiviteter/tiltak gjennom hele studieløpet.»

Det har lenge vært et problem at HF-studenter i for liten grad benytter tjenestene ved UiOs Karrieresenter. En årsak er trolig at tjenestene ikke er integrert i studieløpet og at det blir noe som ligger «på siden» av andre aktiviteter i studietiden.

UB har også en rekke ressurser og kurs, som for eksempel opplæring i akademisk skriving og bibliotekskurs, som kan benyttes mer aktivt og målrettet i våre studieprogram. I tillegg har vi tilgang på verdifull kompetanse om arbeidslivet gjennom våre alumner og deres bransjer. I Jobbklar-prosjektet ønsker vi å samle og binde sammen flere av disse tilbudene, lage et integrert arbeidsforberedende studieløp, og synliggjøre dem for studentene i Canvas.

Prosjektet i gang fra høsten 2022

Jobbklar@HF er foreløpig et prosjekt under utvikling. Hvordan det blir utformet og implementert i detalj avhenger av prosessen videre. Foreløpig har en arbeidsgruppe jobbet fram en forslagsvifte, der det finnes alternativer tilpasset ulike trinn og nivåer i studieløpet.

Likevel gjenstår det en rekke spørsmål og avklaringer før prosjektet kan sjøsettes, som for eksempel: Hva skal være obligatoriske og frivillige kurs i tillegg til ordinær undervisning? Hva gjøres allerede eller hva kan man gjøre innenfor rammene av eksisterende undervisning, kvalifiseringsoppgaver og eksamensformer?

Neste skritt er at disse spørsmålene blir diskutert med instituttledere og undervisningsledere, og at vi videreutvikler både struktur og innhold i samarbeid med fagmiljøene med sikte på implementering fra høsten 2022.

Av Gunn Enli
Publisert 20. mai 2021 16:05 - Sist endret 26. mai 2021 09:47
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

To damer og en mann med bygninger i bakgrunnen

Dekanatet - En blogg fra ledelsen ved Det humanistiske fakultet, UiO

I denne bloggen skriver HF-dekanatet om temaer som er relevante for alle som er interesserte i humaniora.