Sommerhilsen og frampek mot et nytt semester

Vi vil takke alle for den enorme innsatsen som er lagt ned i året som har gått! Nå gleder vi oss til en ny høst med nye muligheter.

Talen til studentrepresentant Karoline Opsahl filmes under den digitale kandidatmarkeringen.

Kandidatmarkeringen i juni ble digital. Blant talerne var studentrepresentant Karoline Opsahl (bildet). Foto: Karoline Opsahl

Den 17. juni markerte HF-historiens første digitale kandidatmarkering slutten på semesteret. En høytidelig fellesdel med tale fra studiedekanen og studentrepresentant Karoline Opsahl, og musikkinnslag ved studentene Aksel Randen og Aurora Barstad Andresen fra Institutt for musikkvitenskap. Så møttes de 105 studentene som deltok til en markering ved eget institutt i «breakout rooms». Det digitale formatet gir begrensninger i en slik sammenheng, men vi har fått tilbakemeldinger på at det fungerte godt likevel.

Nå er det straks sommer og vi legger bak oss nok et år med digital undervisning og hjemmekontor. Det blir godt å snart kunne møte kolleger igjen. Kanskje over en kaffe i en nyoppusset Kafe Niels for å snakke om alt som skal skje fremover.

Semesterstart og Universitetsplassen Live

Det planlegges for en semesterstart som er mer fysisk enn for ett år siden, og i uke 35 arrangerer universitetet kunnskapsfestivalen Universitetsplassen Live. Der deltar forskere fra UiO og fra HF og deler sine perspektiver med både studenter og ansatte. Etter et år med nedstenging står vi foran en ny start. Vi skal være med å skape løsningene på utfordringene verden står overfor, og hovedtemaene blir klima og miljø, demokrati, ulikhet og medborgerskap og psykisk helse.

Jobbklar@HF

Arbeidslivsrelevans i studiene er et tema fakultetet har jobbet med over tid. Fremover blir prosjektet Jobbklar@HF viktig i dette arbeidet. En arbeidsgruppe har laget et forslag til hvordan studentenes ferdigheter i karriereplanlegging kan utvikles gjennom studieløpet, og kartlagt tilgjengelige og nye virkemidler. Det kommende studieåret skal instituttene prioritere og tilpasse tiltak, og planlegge integrering i studieløpene på egne programmer.

Les tidligere blogginnlegg om Jobbklar@HF

Formidlingsinitiativet X-dagene

Vi ønsker et HF som er tydelig og synlig, som aktivt deltar i samfunnet og som setter dagsorden. Denne høsten planlegger vi formidlingsinitiativet med det foreløpige navnet «X-dagene». Når det går av stabelen våren 2022 vil det være med demokrati som overordnet tema, og vi har et mål om å bruke nye formidlingsarenaer og å nå nye målgrupper. Programmet legges av en programkomite med representanter fra fakultetet og instituttene, og de kommer til å trenge gode innspill og deltakelse fra flere på HF.

SCROLL er SFF-finalist

Sist uke ble det klart at SCROLL The Oslo Centre for Research on Children's Digital Lives er videre som SFF-finalist. Målet med senteret er å produsere forskningsbasert kunnskap om barns mediebruk i dag. Et senter for fremragende forskning har stor betydning, både for fagmiljøet og for hele HF. Fakultetet skal støtte SCROLL i det videre arbeidet med søknaden fram mot fristen 15. september, og vi har stor tro på at vi kommer til å lykkes med å nå målet om et nytt SFF på HF i 2022.

Ny strategi skal vedtas

HFs nye tiårsstrategi skal vedtas endelig i oktober, men først skal utkastet på høring i organisasjonen, fra nå og fram til 1. september. Strategien kommer til å legge føringer for HFs virksomhet de kommende årene, og vi ønsker oss dine innspill til utkastet. På nettsiden finner du utkastet og nettskjema for å melde inn synspunkter – spill inn!

Aktiviteten ved fakultetet er med andre ord imponerende høy, pandemien til tross. Nå ønsker vi alle en svært velfortjent sommerferie, og ser fram til mer fysisk tilstedeværelse til høsten, med forbehold!

Av Frode Helland, Mathilde Skoie, Gunn Enli
Publisert 24. juni 2021 11:09 - Sist endret 24. juni 2021 11:18
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

To damer og en mann med bygninger i bakgrunnen

Dekanatet - En blogg fra ledelsen ved Det humanistiske fakultet, UiO

I denne bloggen skriver HF-dekanatet om temaer som er relevante for alle som er interesserte i humaniora.