Bærekraftstrategien lokker fram nye løsninger

«UiO skal føre an i miljøarbeidet, både nasjonalt og internasjonalt, og være en rollemodell for andre institusjoner», heter det i UiOs strategi 2030. Hva betyr det for HF?

Bilde av studiedekan ved Det humanistiske fakultet Gunn Enli på toget på vei til en konferanse.

Reisen til den internasjonale medieforskerkonferansen i Paris ble gjennomført på bærekraftig vis – med tog. Foto: privat

I februar 2022 fikk UiO sin første miljø og klimastrategi, som skal prege hele universitetets virksomhet fra utdanning og forskning, til formidling, innovasjon og drift.

Spørsmålet er hvordan vi løser dette i praksis, og hva slags konsekvenser det får for fakultetet og vår virksomhet framover. Det vi foreløpig vet er at strategien lokker fram og inspirerer til nye løsninger.

Her skal jeg omtale to spor av flere vi forfølger: nyskapning i utdanningene, og mer bærekraftig reisevirksomhet. Bærekraft og miljø i forskning og utdanning blir også et av hovedtemaene i fakultetets kommende strategiske satsinger for 2024 – 2028, sammen med digitalisering.

Nyskaping i utdanningene – 40 gruppe i bærekraftstudier

Det ene sporet er utdanningene våre, og måten vi har jobbet på tvers av institutter, disipliner og fagmiljøer i etableringen av studietilbudet Bærekraftstudier – historiske, kulturelle og samfunnsmessige perspektiver.

Denne 40-gruppen består av emner på tvers av fakultetet, og gir studentene innsikt i miljø- og klimaspørsmål med utgangspunkt i humanistiske kunnskapstradisjoner, vitenskapelige metoder og teoretiske perspektiver.

Emnegruppen er flerfaglig og et resultat av samarbeid mellom HF-instituttene. Noen emner er allerede etablerte men satt i en ny kontekst, mens andre er nyutviklet med tanke på dette samarbeidet. Dette viser at fakultetet har latt seg inspirere av UiOs helhetlige miljø- og bærekraftstrategi til samarbeid, nyskaping og fagutvikling.     

Reisevirksomhet – med tog til Paris 

Det andre sporet er reisene våre. Kan vi fortsette å reise på internasjonale konferanser som holdes på steder som Puerto Rico, Sydney og Chicago? Hvordan kan vi skape og opprettholde faglige forbindelser, og samtidig følge UiOs anbefalinger om å «redusere klimagassutslipp fra tjenestereiser med minst 50% innen 2030 i forhold til 2018»? Dette er dilemmaer som diskuteres overalt der forskere møtes, i Norge, så vel som internasjonalt.

I et forsøk på å teste ut anbefalinger om å velge tog der det er mulig, reiste jeg i år til den internasjonale medieforskerkonferansen ICA med tog. Det var mulig fordi konferansen ble gjennomført i Paris.

Hva er så erfaringene fra reisen?

For det første var det veldig gøy! Å reise skinnelangs gir en helt annen opplevelse enn å fly, både på grunn av utsikten fra togvinduet, og eventyret i å fare gjennom landskap, over broer og gjennom stasjonsbyer i høy fart. Togbyttene gjorde dessuten at vi fikk tid til en kaffe eller lunsj i byer vi ellers ikke ville besøkt.

Når jeg forteller om dette sier mange at det minner dem om en interrail-reise i ungdommen. Selv om reisen hadde en eim av interrail-opplevelsen var den nok betydelig mer komfortabel, og dette bringer meg til punkt to:   

Det kostet både tid og penger! Fordi vi ønsket å reise på en måte som gjorde det mulig å arbeide på toget, og som gjorde at vi var uthvilte ved konferansestart, valgte vi å legge inn to overnattinger på veien til Paris. Det gjorde at totaltiden brukt på utreisen var to og et halvt døgn. Hjemturen ble kortere fordi vi valgte natt-tog fra Hamburg til Malmø, og dermed endte med en total reisetid på ett og et halvt døgn.  

Økonomisk kunne vi fått en rimeligere reise ved å velge en mindre miljøvennlig reisemåte, men ettersom målet var å teste ut UiOs strategi for miljø- og bærekraft, valgte vi nok ikke billigste reisemåte denne gangen. Bare natt-toget kostet over 3000 kroner. 

Så er det bærekraftig å velge tog, gitt ressursbruken av tid og penger på reise? For min del er svaret ja, jeg gjør det gjerne igjen! Konklusjonen er at den nye miljø- og klimastrategien er med på å inspirere oss til fornyelse, både av utdanningstilbud og reisemetoder!

God sommer alle sammen, og god tur – hvor enn du skal i ferien!

Av Gunn Enli
Publisert 24. juni 2022 08:43 - Sist endret 24. juni 2022 09:25
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

To damer og en mann med bygninger i bakgrunnen

Dekanatet - En blogg fra ledelsen ved Det humanistiske fakultet, UiO

I denne bloggen skriver HF-dekanatet om temaer som er relevante for alle som er interesserte i humaniora.