Dekanatet: Handlingsplan for forskerutdanningen er vedtatt

Fakultetsstyret vedtok i sitt siste møte en handlingsplan for forskerutdanningen. Bedre koordinering og forutsigbarhet samt utvidet ansvar for fakultetets ph.d.-leder er viktige stikkord. Nytt åremål for ph.d.-leder utlyses nå.

Foto av veileder og student på kontoret

Vil du bidra til å gjøre HFs ph.d.-program til en spydspiss i vårt kontinuerlige arbeid for å styrke fakultetets forsknings- og undervisningskultur? Foto: Jarli & Jordan / UiO

Dette er avslutningen på en lang og grundig prosess i etterkant av den eksterne evalueringen som ble levert våren 2021. Evalueringen konkluderte med at vi står på et ganske godt sted, men at vi også burde ta noen grep for å lykkes enda bedre.  På bakgrunn av dette bestemte dekanatet seg for å utarbeide en handlingsplan.

Programråd og ph.d.-leder

Det tydeligste rådet i evalueringsrapporten var en anbefaling om styrket koordinering og samarbeid. Gjennom mer samordning kan vi lettere ivareta kritisk masse og få et forutsigbart forskerutdanningstilbud, samtidig som fakultetets fantastiske bredde utnyttes og forskerutdanningen oppleves som relevant og fagnær for kandidatene.

For å møte dette har handlingsplanen foreslått at rollen som fagansvarlig for fakultetets felles ph.d.-tilbud oppgraderes til ph.d.-leder, og at vedkommende får et programråd rundt seg som står for koordineringen av kurstilbudet for kandidatene. Dette er essensielt for å få til en god arbeidsdeling mellom fakultet og institutt og på tvers av institutter.

Programrådet skal også arbeide med tiltak for å styrke det kollegiale fellesskapet rundt veiledning gjennom veiledningsseminarer, kalibrering av poengtildeling og videreutvikling av standarder for instituttenes tilbud fra mottak til avslutning.

 

Startskudd

Selv om handlingsplanen er vedtatt er dette bare startskuddet for det kommende arbeidet. Viktige føringer er lagt, men mye gjenstår i konkretiseringen. Det nye programrådet oppnevnes i løpet av våren og starter sitt virke fra høstsemesteret. Da starter også den nye ph.d.-lederen.

Vervet som ph.d.-leder er nå lyst ut og der gjelder – som i Kardemomme by – å finne den rette person. Selv har jeg alltid tenkt at dette er en av fakultetets kuleste stillinger – en mulighet til å være tett på forskningsfronten og til å forme den nye forskergenerasjonen.

 

Åremål som ph.d.-leder lyses ut med frist 14. mars

Er du den rette eller kjenner du noen som du tenker kunne passe? Det bør være noen som har et engasjement for ph.d. og synes det er inspirerende å holde et visst humanistisk overblikk over forskningsfronten.

Utlysningen ligger ute, du må ta gjerne kontakt med meg eller fakultetets nåværende ph.d.-kurskoordinator, Espen Ytreberg, dersom du har spørsmål. Espen har nedlagt en stor innsats i sitt verv og vært sterkt til stede i arbeidet med handlingsplanen sammen med vårt korps av ph.d.-ledere og ph.d.-konsulenter.  

Se hele utlysningen her 

Selv om ansvaret for arbeidet nå er plassert, trenger vi at alle fortsetter å bidra til å styrke vårt ph.d.-program. En utfordring har vært at for få egentlig har visst hva programmet går ut på – det gjelder både kandidater, veiledere og øvrig stab. Forskerutdanningen er også et av de stedene der man har møtt tverrfaglighetens utfordringer.

Mitt hårete mål er at arbeidet med implementeringen av denne planen ikke bare skal gi oss et enda bedre ph.d.-program, men også gjøre HFs ph.d.-program til en spydspiss i vårt kontinuerlige arbeid for å styrke fakultetets forsknings- og undervisningskultur.

Arbeidet med handlingsplanen har involvert instituttenes ph.d.-ledere, ph.d.-administratorer og fakultetets ph.d.-utvalg gjennom diskusjoner, innspill og workshops. Handlingsplanen er forankret i fakultetsstyret som informasjonssak, diskusjonssak og nå vedtakssak.

Av Mathilde Skoie
Publisert 18. feb. 2022 12:17 - Sist endret 18. feb. 2022 12:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

To damer og en mann med bygninger i bakgrunnen

Dekanatet - En blogg fra ledelsen ved Det humanistiske fakultet, UiO

I denne bloggen skriver HF-dekanatet om temaer som er relevante for alle som er interesserte i humaniora.