Hele HF leser

Denne høsten har HFs studenter fått utdelt en felles bok med tanke på å fremme leselyst og konsentrasjon. Boken heter «Hvis jeg faller» og er skrevet av Jan Grue. 

Studiedekan Gunn Enli ved Det humanistiske fakultet leser i boken Hvis jeg faller av Jan Grue.

Du har kanskje det merket selv, at lesing av lange tekster har blitt mer krevende etter at mobilen ble en fast følgesvenn? At vi er omgitt av distraksjoner, som forstyrrer og avbryter? Studiedekan og innleggsforfatter Gunn Enli leser årets Hele HF leser-bok «Hvis jeg faller» av Jan Grue. Foto: Mari Lilleslåtten/UiO.

«Hele HF leser» innebærer at alle nye HF-studenter får utdelt en gratis bok ved studiestart, tre fellesarrangementer, og også at boka tas i bruk av undervisere som en inngang til å diskutere faglige problemstillinger.

Lesing er grunnlaget for all læring, og en sentral akademisk ferdighet som i hovedsak læres gjennom pensumlister og undervisning. I år ønsker vi også å teste ut et fakultetsovergripende tiltak som inviterer til lesing også utenom pensum, for på den måten å bygge opp lesevaner.

Inspirasjon og målsetting

Inspirasjonen til prosjektet er dels internasjonalt og nasjonalt, og dels veldig lokalt. Det internasjonale forbildet er måten universiteter og høyere utdanningsinstitusjoner i USA bruker fellesromanen til å skape felleskap blant studenter, og til å knytte opp til aktuelle problemstillinger i samtiden. Etter to år med pandemi og en helse- og trivselsundersøkelse (Shot) som viser at for mange studenter mangler venner og sosial tilhørighet, ønsker vi å se på mulighetene for å kommunisere med studentene på nye måter og tilby nye faglig-sosiale arenaer. 

Nasjonalt gikk nylig startskuddet for regjeringens lesestrategi på Arendalsuka, der kulturminister Anette Trettbergstuen og kunnskapsminister Tonje Brenna snakket engasjert om viktigheten av å lese bøker, og at særlig unge burde lese mer. En inspirasjon til prosjektet er følgelig et ønske om å kople fakultetet til den politiske strategien, og synliggjøre at vi er en aktør som har store muligheter for å fremme lesing og konsentrasjon.     

Den lokale inspirasjonen kommer fra undervisere på HF som forsker på og underviser i lesing. Det er flere som kunne vært nevnt og som har gjort relevant arbeid, men her er to eksempler.

  • Professor i allmenn litteraturvitenskap, Tone Selboe, har skrevet boken Leselyst (2018). Der spør hun hvorfor vi leser, og svarer klokt at spørsmålet har like mange svar som det har lesere: «Vi leser for bekreftelse, og motstand, for nytelse og for lærdom, for adspredelse og av kjedsomhet, for å lære og for å slippe å lære, for å finne oss selv og for å komme bort fra oss selv, for å glemme og for å huske» (2018, 13).
  • Professor i medievitenskap, Espen Ytreberg, underviser i ex.fac, med læringsmål fokusert på opplæring av grunnferdigheter som man kanskje har tatt for gitt - som å «lese, sammenfatte og vurdere vitenskapelige og kunnskapsformidlende tekster over et spekter av sjangere». I radioprogrammet Ekko (NRK) forklarer han at «Vi må i større grad lære opp i grunnferdigheter som vi pleide å ta for gitt, som hvordan man leser lange og krevende tekster (...)».

Årets Bok: «Hvis jeg faller» av Jan Grue

«Hele HF leser»  har kommet i stand i samarbeid med Gyldendal forlag, og den valgte boken er Jan Grues «Hvis jeg faller – En beretning om usynlig arbeid» som førsteårsstudentene får utdelt ved studiestart.

Det er flere grunner til at vi valgte akkurat denne boka: Vi ville ha en relativt kort og fersk bok av en norsk forfatter, og boken skulle kunne brukes som utgangspunkt for faglige diskusjoner, og som oppspark til problemstillinger knyttet til hva det vil si å være menneske i vår tid, gjerne med mangfoldperspektiver.

Året i år er et testår. Gitt at evalueringen er god, håper vi med dette å etablerere en tradisjon der andre forlag og forfattere bidrar i årene framover. 

Felleskap rundt leseopplevelsen

Leseprosjektet er også et svar på studentenes ønske om flere faglig-sosiale arrangementer på tvers av fagene og instituttene. I rapporten fra studentpanelet for læringsmiljø nedsatt i 2021, er det et poeng at studentene ønsker å bli bedre kjent med studenter på andre fag.

Fakultetet har planlagt tre arrangementer i løpet av høstsemesteret som inngår i leseprosjektet, hvorav et forfatterbesøk, en lesesirkel og en lesedag-uten-mobil. Informasjon om hvert av arrangementene oppdateres fortløpende og legges ut via nettsiden til prosjektet

Ta gjerne kontakt hvis dere har innspill, og særlig hvis dere ønsker å bruke boken i egen undervisning på en eller annen måte. Gi lyd, så kommer vi innom med et leseeksemplar! 

Av Gunn Enli
Publisert 19. aug. 2022 12:19 - Sist endret 19. aug. 2022 12:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

To damer og en mann med bygninger i bakgrunnen

Dekanatet - En blogg fra ledelsen ved Det humanistiske fakultet, UiO

I denne bloggen skriver HF-dekanatet om temaer som er relevante for alle som er interesserte i humaniora.