Studer Ukraina

Lær mer om Ukrainas historie og dagens politiske situasjon i et nytt emne på UiO.

Ukrainas flagg

Illustrasjon: Colourbox.

Forelesninger om utviklingen av kultur og politiske forhold kan forklare hvilken posisjon Ukraina har i dagens Europa og i Russlands nære utland.

– Studentene får innsikt i det historiske forholdet mellom Ukraina og Russland. De får også lære om fremveksten av en ukrainsk nasjonal identitet med blant annet eget språk, sier Jan Ivar Bjørnflaten. Han er professor i slaviske språk og ansvarlig for emnet.

Før, under og etter Sovjet

Det nye emnet gir en oversikt over Ukrainas historie fra opprinnelsen i Kiev-Russland (862 - 1240) og oppdelingen av landet mellom Polen, Østerrike og Russland, frem til innlemmelsen i Sovjetunionen, gjennom sovjetperioden 1918 - 1991 og til selvstendighetstiden etter 1991.

Dagsaktuelt

Forelesninger om terror, hungersnød og andre verdenskrig i sovjetperioden blir et bakteppe for selvstendigheten i 1991. Andre forelesninger tar opp det selvstendige Ukraina, Krim-krisen, Øst-Ukraina og dagens politiske situasjon.

Seniorforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt, Erik Herron fra West Virginia University, Per Anders Rudling fra Lunds universitet og førsteamanuensis Geir Flikke og postdoktor Hilde Haug ved UiO er blant foreleserne.

Emnet SLAV1001

Publisert 2. juni 2014 13:38 - Sist endret 1. juli 2019 08:42