Nye fast vitenskapelig ansatte

Publisert 11. des. 2018 15:24

Khalid har bakgrunn fra Medietilsynet. Nå skal han forske på hvordan foreldre involverer seg i barns mediebruk.

Publisert 16. okt. 2018 14:45

– Miljøhumaniora er et voksende og svært dynamisk felt, og Oslo er et særdeles spennende sted for dette for tiden, sier Dominik Collet som kommer til IAKH fra Heidelberg i Tyskland.

Publisert 2. okt. 2018 16:49

Dr. Hongtao Li fra Zhejiang-universitetet i Kina skal delta i det internasjonale forskningsprosjektet China Airborne, som undersøker hvordan luftforurensningen i Kina siden 2013 har bidratt til en grønn oppvåkning i den kinesiske befolkningen.

Publisert 18. sep. 2018 12:36

Hvordan så nordmenn og franskmenn på polarnaturen rundt overgangen fra 1800- til 1900-tallet? Det er tema for forskningen til Alexandre Simon-Ekeland.

Publisert 14. sep. 2018 14:39

– Jeg liker å tro at jeg kan inspirere nye studenter til å elske litteratur like høyt som jeg gjør! Det sier McCausland, som valgte ILOS blant annet for friheten hun får her til å undervise på egne premisser.

Publisert 6. sep. 2018 12:36

Bradley arbeider med middelalder- og renessansemusikk, og skal i tillegg undervise i musikanalyse og musikk-historiografi.

Publisert 4. sep. 2018 14:59

Stephens har forsket inngående på nyere amerikansk historie, og interesserer seg særlig for religiøse bevegelser i USA. Nå underviser han i American civilization, og gleder seg til å bli ordentlig kjent med studentene.

Publisert 4. sep. 2018 13:02

Nå for tiden er Brandtzæg spesielt opptatt av chatbots, som er digitale assistenter som hjelper mennesker å navigere i automatiske dialogsystemer.

Publisert 4. sep. 2018 09:59

Mads har studert ved IAKH, og nå skal han forske på en viktig organisasjon som ble opprettet i 1941 av britiske og amerikanske myndigheter.

Publisert 28. aug. 2018 11:54

– Høsten er kort, og vi skal ha en ny instituttleder på plass fra 1. januar. Jeg prioriterer å holde trykket oppe på arbeidet med å heve kvaliteten på IMKs studietilbud og på prosesser for å få større tilslag på forskningssøknader, sier Marika Lüders.

Publisert 24. aug. 2018 13:45

McWilliams er opptatt av samarbeid i undervisningen og kommer til Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) fra Åbo Akademi i Finland. Hans forskningsinteresser inkluderer magi, middelalder og historieteori.

Publisert 24. aug. 2018 10:44

– Jeg forventer alltid å lære like mye av studentene mine som de lærer av meg, og så langt har jeg aldri blitt skuffet! Det sier Samad Alavi som kommer til Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) fra University of Washington i Seattle.

Publisert 22. aug. 2018 22:27

- En professortittel gjør meg ikke til et bedre menneske, men det fine er at den nye statusen gjør det enklere å komme ut med det jeg har på hjertet, sier Sissel Furuseth.

Publisert 22. aug. 2018 12:00

Marten har tidligere forsket på økonomisk-politisk historie med særlig vekt på petroleumsnæringen. I de neste tre årene skal han skrive Statoils historie siden 2001.

Publisert 20. aug. 2018 12:41

Med bred erfaring fra kultur- og mediesektoren, ser Yngvar Kjus frem til å jobbe videre med forskningsprosjektet MUSEC som tar for seg opphavsrett og pengefordeling i musikkbransjen.

Publisert 20. juni 2018 14:45

– Jeg liker å undervise, og synes kontakten med studentene er noe av det fineste med å jobbe på Blindern, sier Østby.

Publisert 20. juni 2018 14:16

Som journalist har Jessica sett hvordan journalistikken i USA har endret seg i takt med utviklingen i sosiale medier over de ti siste årene.

Publisert 6. juni 2018 13:50

Tyrkia er en viktig spiller i verdenspolitikken, og Einar Wigen følger tyrkisk politikk tett. Han har doktorgrad i tyrkisk- og midtøstenstudier fra IKOS i 2014, og er nå tilknyttet TOPPFORSK-prosjektet LIFETIMES.

Publisert 17. apr. 2018 09:46

Rune Karlsen har sin bakgrunn fra statsvitenskapen og har jobbet i flere år ved Institutt for samfunnsforskning. Nå skal han undervise i politisk kommunikasjon, og blant annet forske på hvordan digitalisering endrer betingelser for dette fagområdet.

Publisert 3. apr. 2018 13:47

Høigilt har sin bakgrunn fra UiO og har forsket på Midtøsten i mange år. Nå deltar han i et forskningsprosjekt som tar for seg den rollen politiske journalister spiller i kampen for demokrati i området.

Publisert 13. feb. 2018 09:58

Anjas forskningsinteresser har alltid ligget i området mellom musikk og medier. Nå skal hun forske på hvordan ulike bransjeaktører jobber for å møte konkurransen i musikkmarkedet.

Publisert 12. feb. 2018 15:58

Ekaterina er utdannet journalist fra Moskva. Ved IMK skal hun forske på hvordan barn og unge kommuniserer med kunstig intelligens.

Publisert 29. jan. 2018 14:31

Lamers forsker på antikkens tekster, bilder og ideer, og hvilken plass de har i senere epoker. Han er født i 1984, og avla doktorgrad ved Universitetet i Leiden i 2013.

Publisert 17. jan. 2018 14:24

Lehtonen kommer til MultiLing fra Åbo Akademi i Turku i Finland. Hun skal blant annet forske på flerspråklighet fra et psykolingvistisk perspektiv, og ser fram til å oppleve Oslo.

Publisert 16. jan. 2018 13:58

– Roma har satt dype spor i meg og på arbeidet mitt, direkte og indirekte, sier Engh. Hun er idehistoriker og forsker på den latinske middelalder med vekt på det 12. århundre. Hun kommer nå til IFIKK etter å ha bodd og forsket i Roma i over 15 år.