Nye fast vitenskapelig ansatte

Publisert 17. sep. 2019 14:20

Åmund Norum Resløkken er tilsatt som 3-årig postdoc i Digital Heritage and Cultural History. Stillingen er tilknyttet The Heritage Experience Initiative (HEI) og arbeidsgruppen E-Heritage.

Bildet kan inneholde: frysing, hode, skjerf, vinter, strikk hette.
Publisert 10. sep. 2019 12:30

Þóra Pétursdóttir begynte som førsteamanuensis i arkeologi 1. august. Hun skal lede arbeidsgruppen Kulturarv, tid og minne i HEI: Heritage Experience Initiative.

Bildet kan inneholde: naturlige omgivelser, jungel, botanikk, eyewear, blad.
Publisert 4. sep. 2019 11:33

David Wright har tidligere undervist ved Seoul National University i Sør-Korea og har pågående prosjekter i blant annet Kenya, Sør-Korea, Brasil og USA. Han skal blant annet undervise i arkeometri og miljøarkeologi.

Henter forslag fra Google
Publisert 23. aug. 2019 12:44

Hanne Hagtvedt Vik har fått opprykk fra førsteamanuensis til professor. 

Bildet kan inneholde: hår, øyenbryn, hake, panne, frisyre.
Publisert 20. juni 2019 12:49

Wilkins er fra Australia, og har studert film og litteratur. Hun er opptatt av krysningspunktene mellom disse feltene, og skal forske på ideologiske og kulturelle følger av å presentere byen Berlin på skjerm.

Bildet kan inneholde: Hår, Hake, Frisyre, Blond, Panne.
Publisert 5. juni 2019 13:45
Tirsdag 21. mai arrangerte Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) et FOU-møte om barn og digitale medier, i samarbeid med Barneombudet og Justisdepartementet.
Publisert 2. mai 2019 11:37

Professoren i nordisk litteratur har fått 800 000,- til prosjektet «Digital mediekultur og kunstneriske praksiser».

Publisert 30. apr. 2019 13:52

Styret skal ha sektorovergripende ansvar for fornyelse av offentlig sektor, investeringsansvar for relaterte programmer og bidra til å utvikle eksisterende og nye satsinger rettet mot offentlig sektor.

Publisert 26. apr. 2019 16:26

The GLAMi Awards, tidligere kjent som The Best of the Web, ble delt ut i Boston tidligere denne måneden. Prisen anerkjenner de mest innovative bidragene til den internasjonale kulturarv-sektoren.

Publisert 2. apr. 2019 13:32

STREAM-prosjektet og Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) ansetter Sundet som forsker i to år.

Publisert 18. mars 2019 13:18

Busterud er tilsatt som er førsteamanuensis i nordisk språk. Hun er spesialist i andrespråkstilegnelse, og til høsten skal hun være på Senter for grunnforskning (CAS) for å forske på hvordan grammatisk kjønn varierer, tilegnes og endres.

Publisert 20. feb. 2019 09:01

Ingeborg har studert språk, litteratur og historie ved UiO. Nå skal hun forske på osmanske tidsskrifter i Istanbul i tiden rundt 1900.

Publisert 20. feb. 2019 08:57

Knut Ivar har mastergrad og doktorgrad i arkeologi fra IAKH. Nå skal han undervise innen steinalder og bronsealder.

Publisert 5. feb. 2019 14:59

– Jeg har nok vært interessert i språk siden barneskolen, sier Emel Türker-Van der Heiden. Hun er opptatt av at undervisningen hun gir skal være givende både for studentene og for henne selv.

Publisert 23. jan. 2019 12:30

Heidi Østbø Haugen oppdaget Kina allerede i småskolen. Nå er hun fast ansatt på IKOS som førsteamanuensis i Kinastudier, hun er også Ungt forskertalent og leder for ERC-prosjektet BROKEX.

Publisert 23. jan. 2019 11:09

– Jeg liker å forske på mediebruk fra et hverdagsperspektiv, sier Krüger som også skal lede et undervisnings- og forskningsområde i prosjektet «Screen Politics».

Publisert 23. jan. 2019 10:12

Niamh forsker på hvordan barn tilegner seg digital kompetanse, for å leve et godt liv i et digitalt samfunn. Hun koordinerer prosjektet i samarbeid med professor Elisabeth Staksrud som er prosjektleder, og med de andre deltakerne i prosjektet.

Publisert 22. jan. 2019 17:49

– Politisk retorikk preger nyhetsbildet i alle kanaler i dag, sier ILNs nye førsteamanuensis i moderne retorikk.

Publisert 11. des. 2018 15:24

Khalid har bakgrunn fra Medietilsynet. Nå skal han forske på hvordan foreldre involverer seg i barns mediebruk.

Publisert 16. okt. 2018 14:45

– Miljøhumaniora er et voksende og svært dynamisk felt, og Oslo er et særdeles spennende sted for dette for tiden, sier Dominik Collet som kommer til IAKH fra Heidelberg i Tyskland.

Publisert 2. okt. 2018 16:49

Dr. Hongtao Li fra Zhejiang-universitetet i Kina skal delta i det internasjonale forskningsprosjektet China Airborne, som undersøker hvordan luftforurensningen i Kina siden 2013 har bidratt til en grønn oppvåkning i den kinesiske befolkningen.

Publisert 18. sep. 2018 12:36

Hvordan så nordmenn og franskmenn på polarnaturen rundt overgangen fra 1800- til 1900-tallet? Det er tema for forskningen til Alexandre Simon-Ekeland.

Publisert 14. sep. 2018 14:39

– Jeg liker å tro at jeg kan inspirere nye studenter til å elske litteratur like høyt som jeg gjør! Det sier McCausland, som valgte ILOS blant annet for friheten hun får her til å undervise på egne premisser.

Publisert 6. sep. 2018 12:36

Bradley arbeider med middelalder- og renessansemusikk, og skal i tillegg undervise i musikanalyse og musikk-historiografi.

Publisert 4. sep. 2018 14:59

Stephens har forsket inngående på nyere amerikansk historie, og interesserer seg særlig for religiøse bevegelser i USA. Nå underviser han i American civilization, og gleder seg til å bli ordentlig kjent med studentene.