Nye fast vitenskapelig ansatte

Bildet kan inneholde: Hår, Hake, Frisyre, Blond, Panne.
Publisert 5. juni 2019 13:45
Tirsdag 21. mai arrangerte Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) et FOU-møte om barn og digitale medier, i samarbeid med Barneombudet og Justisdepartementet.
Publisert 2. mai 2019 11:37

Professoren i nordisk litteratur har fått 800 000,- til prosjektet «Digital mediekultur og kunstneriske praksiser».

Publisert 30. apr. 2019 13:52

Styret skal ha sektorovergripende ansvar for fornyelse av offentlig sektor, investeringsansvar for relaterte programmer og bidra til å utvikle eksisterende og nye satsinger rettet mot offentlig sektor.

Publisert 26. apr. 2019 16:26

The GLAMi Awards, tidligere kjent som The Best of the Web, ble delt ut i Boston tidligere denne måneden. Prisen anerkjenner de mest innovative bidragene til den internasjonale kulturarv-sektoren.

Publisert 2. apr. 2019 13:32

STREAM-prosjektet og Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) ansetter Sundet som forsker i to år.

Publisert 18. mars 2019 13:18

Busterud er tilsatt som er førsteamanuensis i nordisk språk. Hun er spesialist i andrespråkstilegnelse, og til høsten skal hun være på Senter for grunnforskning (CAS) for å forske på hvordan grammatisk kjønn varierer, tilegnes og endres.

Publisert 20. feb. 2019 09:01

Ingeborg har studert språk, litteratur og historie ved UiO. Nå skal hun forske på osmanske tidsskrifter i Istanbul i tiden rundt 1900.

Publisert 20. feb. 2019 08:57

Knut Ivar har mastergrad og doktorgrad i arkeologi fra IAKH. Nå skal han undervise innen steinalder og bronsealder.

Publisert 5. feb. 2019 14:59

– Jeg har nok vært interessert i språk siden barneskolen, sier Emel Türker-Van der Heiden. Hun er opptatt av at undervisningen hun gir skal være givende både for studentene og for henne selv.

Publisert 23. jan. 2019 12:30

Heidi Østbø Haugen oppdaget Kina allerede i småskolen. Nå er hun fast ansatt på IKOS som førsteamanuensis i Kinastudier, hun er også Ungt forskertalent og leder for ERC-prosjektet BROKEX.

Publisert 23. jan. 2019 11:09

– Jeg liker å forske på mediebruk fra et hverdagsperspektiv, sier Krüger som også skal lede et undervisnings- og forskningsområde i prosjektet «Screen Politics».

Publisert 23. jan. 2019 10:12

Niamh forsker på hvordan barn tilegner seg digital kompetanse, for å leve et godt liv i et digitalt samfunn. Hun koordinerer prosjektet i samarbeid med professor Elisabeth Staksrud som er prosjektleder, og med de andre deltakerne i prosjektet.

Publisert 22. jan. 2019 17:49

– Politisk retorikk preger nyhetsbildet i alle kanaler i dag, sier ILNs nye førsteamanuensis i moderne retorikk.

Publisert 11. des. 2018 15:24

Khalid har bakgrunn fra Medietilsynet. Nå skal han forske på hvordan foreldre involverer seg i barns mediebruk.

Publisert 16. okt. 2018 14:45

– Miljøhumaniora er et voksende og svært dynamisk felt, og Oslo er et særdeles spennende sted for dette for tiden, sier Dominik Collet som kommer til IAKH fra Heidelberg i Tyskland.

Publisert 2. okt. 2018 16:49

Dr. Hongtao Li fra Zhejiang-universitetet i Kina skal delta i det internasjonale forskningsprosjektet China Airborne, som undersøker hvordan luftforurensningen i Kina siden 2013 har bidratt til en grønn oppvåkning i den kinesiske befolkningen.

Publisert 18. sep. 2018 12:36

Hvordan så nordmenn og franskmenn på polarnaturen rundt overgangen fra 1800- til 1900-tallet? Det er tema for forskningen til Alexandre Simon-Ekeland.

Publisert 14. sep. 2018 14:39

– Jeg liker å tro at jeg kan inspirere nye studenter til å elske litteratur like høyt som jeg gjør! Det sier McCausland, som valgte ILOS blant annet for friheten hun får her til å undervise på egne premisser.

Publisert 6. sep. 2018 12:36

Bradley arbeider med middelalder- og renessansemusikk, og skal i tillegg undervise i musikanalyse og musikk-historiografi.

Publisert 4. sep. 2018 14:59

Stephens har forsket inngående på nyere amerikansk historie, og interesserer seg særlig for religiøse bevegelser i USA. Nå underviser han i American civilization, og gleder seg til å bli ordentlig kjent med studentene.

Publisert 4. sep. 2018 13:02

Nå for tiden er Brandtzæg spesielt opptatt av chatbots, som er digitale assistenter som hjelper mennesker å navigere i automatiske dialogsystemer.

Publisert 4. sep. 2018 09:59

Mads har studert ved IAKH, og nå skal han forske på en viktig organisasjon som ble opprettet i 1941 av britiske og amerikanske myndigheter.

Publisert 28. aug. 2018 11:54

– Høsten er kort, og vi skal ha en ny instituttleder på plass fra 1. januar. Jeg prioriterer å holde trykket oppe på arbeidet med å heve kvaliteten på IMKs studietilbud og på prosesser for å få større tilslag på forskningssøknader, sier Marika Lüders.

Publisert 24. aug. 2018 13:45

McWilliams er opptatt av samarbeid i undervisningen og kommer til Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) fra Åbo Akademi i Finland. Hans forskningsinteresser inkluderer magi, middelalder og historieteori.

Publisert 24. aug. 2018 10:44

– Jeg forventer alltid å lære like mye av studentene mine som de lærer av meg, og så langt har jeg aldri blitt skuffet! Det sier Samad Alavi som kommer til Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) fra University of Washington i Seattle.