Nye fast vitenskapelig ansatte - Side 2

Publisert 4. sep. 2018 13:02

Nå for tiden er Brandtzæg spesielt opptatt av chatbots, som er digitale assistenter som hjelper mennesker å navigere i automatiske dialogsystemer.

Publisert 4. sep. 2018 09:59

Mads har studert ved IAKH, og nå skal han forske på en viktig organisasjon som ble opprettet i 1941 av britiske og amerikanske myndigheter.

Publisert 28. aug. 2018 11:54

– Høsten er kort, og vi skal ha en ny instituttleder på plass fra 1. januar. Jeg prioriterer å holde trykket oppe på arbeidet med å heve kvaliteten på IMKs studietilbud og på prosesser for å få større tilslag på forskningssøknader, sier Marika Lüders.

Publisert 24. aug. 2018 13:45

McWilliams er opptatt av samarbeid i undervisningen og kommer til Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) fra Åbo Akademi i Finland. Hans forskningsinteresser inkluderer magi, middelalder og historieteori.

Publisert 24. aug. 2018 10:44

– Jeg forventer alltid å lære like mye av studentene mine som de lærer av meg, og så langt har jeg aldri blitt skuffet! Det sier Samad Alavi som kommer til Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) fra University of Washington i Seattle.

Publisert 22. aug. 2018 22:27

- En professortittel gjør meg ikke til et bedre menneske, men det fine er at den nye statusen gjør det enklere å komme ut med det jeg har på hjertet, sier Sissel Furuseth.

Publisert 22. aug. 2018 12:00

Marten har tidligere forsket på økonomisk-politisk historie med særlig vekt på petroleumsnæringen. I de neste tre årene skal han skrive Statoils historie siden 2001.

Publisert 20. aug. 2018 12:41

Med bred erfaring fra kultur- og mediesektoren, ser Yngvar Kjus frem til å jobbe videre med forskningsprosjektet MUSEC som tar for seg opphavsrett og pengefordeling i musikkbransjen.

Publisert 20. juni 2018 14:45

– Jeg liker å undervise, og synes kontakten med studentene er noe av det fineste med å jobbe på Blindern, sier Østby.

Publisert 20. juni 2018 14:16

Som journalist har Jessica sett hvordan journalistikken i USA har endret seg i takt med utviklingen i sosiale medier over de ti siste årene.

Publisert 6. juni 2018 13:50
Tyrkia er en viktig spiller i verdenspolitikken, og Einar Wigen følger tyrkisk politikk tett. Han har doktorgrad i tyrkisk- og midtøstenstudier fra IKOS i 2014, og er nå tilknyttet TOPPFORSK-prosjektet LIFETIMES.
Publisert 17. apr. 2018 09:46

Rune Karlsen har sin bakgrunn fra statsvitenskapen og har jobbet i flere år ved Institutt for samfunnsforskning. Nå skal han undervise i politisk kommunikasjon, og blant annet forske på hvordan digitalisering endrer betingelser for dette fagområdet.

Publisert 3. apr. 2018 13:47

Høigilt har sin bakgrunn fra UiO og har forsket på Midtøsten i mange år. Nå deltar han i et forskningsprosjekt som tar for seg den rollen politiske journalister spiller i kampen for demokrati i området.

Publisert 13. feb. 2018 12:31

Maslov forsker på gammelgresk litteratur. Han har tidligere vært med å lede et to-årig forskningsprosjekt kalt «Humanism, the Classics and the Historical» ved universitetet i Chicago.

Publisert 13. feb. 2018 09:58

Anjas forskningsinteresser har alltid ligget i området mellom musikk og medier. Nå skal hun forske på hvordan ulike bransjeaktører jobber for å møte konkurransen i musikkmarkedet.

Publisert 12. feb. 2018 15:58

Ekaterina er utdannet journalist fra Moskva. Ved IMK skal hun forske på hvordan barn og unge kommuniserer med kunstig intelligens.

Publisert 29. jan. 2018 14:31

Lamers forsker på antikkens tekster, bilder og ideer, og hvilken plass de har i senere epoker. Han er født i 1984, og avla doktorgrad ved Universitetet i Leiden i 2013.

Publisert 17. jan. 2018 14:24

Lehtonen kommer til MultiLing fra Åbo Akademi i Turku i Finland. Hun skal blant annet forske på flerspråklighet fra et psykolingvistisk perspektiv, og ser fram til å oppleve Oslo.

Publisert 16. jan. 2018 13:58

– Roma har satt dype spor i meg og på arbeidet mitt, direkte og indirekte, sier Engh. Hun er idehistoriker og forsker på den latinske middelalder med vekt på det 12. århundre. Hun kommer nå til IFIKK etter å ha bodd og forsket i Roma i over 15 år.

Publisert 31. okt. 2017 09:49

Laanemets er fra Estland og har bred erfaring fra flere skandinaviske universiteter. Hennes forskningsinteresser er innenfor nordisk språkvitenskap og lingvistikk.

Publisert 15. okt. 2017 21:46

Fritz har doktorgrad i filosofi fra Oxford og hans faglige interesser er innenfor logikk, metafysikk og språkfilosofi. Ved IFIKK er han tilknyttet forskningsprosjektet ConceptLab.

Publisert 3. okt. 2017 12:30

– Hei, vil du fortelle meg hva du jobber med? Dette er det første Anne Cathrine vil si til nye kolleger på IMV nå som hun er i gang i sin nye jobb.

Publisert 2. okt. 2017 10:29

Aasen har master- og doktorgrad i filosofi fra University College London, og har også studert filosofi ved UiO med fysikk, matematikk og musikkvitenskap i fagkretsen.

Publisert 28. sep. 2017 10:09

Matthiesen har sin utdanning fra København, men jobber nå ved Universitetet i Aarhus. Ved ILN skal hun forske og undervise i retorikk med et skandinavisk perspektiv.

Publisert 18. sep. 2017 14:37

Von Waldenfels skal for det meste undervise i polsk og russisk, og planlegger å ta med studentene på en felttur neste sommer, i samarbeid med kolleger fra Moskva.