Nye fast vitenskapelig ansatte - Side 5

Publisert 2. mai 2016 09:53

Pritty Patel-Grosz og Patrick G. Grosz er begge lingvister med utdanning fra Massachusetts Institute of Technology (MIT), og ektefellene er nå tilsatt som førsteamanuensiser i lingvistikk.

Publisert 20. apr. 2016 13:29

Steckel har bakgrunn fra Harvard i USA og Münster i Tyskland, og skal blant annet arbeide med kunnskapshistorie i middelalderen ved IAKH. Hun presenterer seg på engelsk.

Publisert 15. mars 2016 14:45

Thaisen har bred erfaring fra andre universiteter, med blant annet doktorgrad i middelalderengelsk fra England.

Publisert 15. mars 2016 13:13

Johansen kommer fra stillingen som Professor in Ancient Philosophy i Oxford, hvor han har vært de ti siste årene. Nå skal han blant annet undervise i antikkens filosofi på IFIKK.

Publisert 15. mars 2016 11:56

Endresen har bred internasjonal erfaring. Hun skal undervise i emner om islam, og hun skal utvikle et nytt emne med vekt på islam i Østeuropa og utenfor Midtøsten. Hun er tilknyttet forskningsprosjektet Value Politics.

Publisert 1. mars 2016 15:25

Furuseth kommer fra Institutt for språk og litteratur ved NTNU i Trondheim. Hun har studert både musikk, historie og religionsvitenskap ved siden av nordisk språk og litteratur, og tok doktorgraden på Gunvor Hofmos lyrikk i 2003.

Publisert 3. feb. 2016 13:01

Samtidslitteratur fra Balkan er blant Vervaets forskningsinteresser. Han arbeider nå med en monografi om hvordan Holocaust erindres i jugoslavisk og post-jugoslavisk litteratur.

Publisert 3. feb. 2016 09:29

Hun skal undervise i innføringsemner i russisk språk, og har tidligere erfaring fra blant annet Oslo katedralskole og Utenriksdepartementet.

Publisert 2. feb. 2016 11:20

Johnsen har doktorgrad i lingvistikk frå Harvard University, og kjem frå stilling som fyrsteamanuensis ved Høgskulen i Buskerud og Vestfold.

Publisert 1. feb. 2016 11:56

Styve er utdannet ved NTNU, og har tidligere arbeidet i Firenze og London. Denne våren skal han undervise i italiensk renessanse .

Publisert 25. jan. 2016 10:31

Maul tok doktorgraden på The International Labour Organization (ILO) ved LMU München, og er opptatt av global og transnasjonal samtidshistorie. Maul presenterer seg på engelsk.

Publisert 19. jan. 2016 13:53

Ødemark skal blant annet forske på medisinske kultur- og kunnskapsoversettelser i et samarbeid med Det medisinske fakultet, i tillegg til å undervise på bachelor- og masternivå.

Publisert 18. jan. 2016 13:16

Sjåstad skal blant annet delta i utviklingen av Munch-satsingen ved instituttet. Han tok sin doktorgrad på IFIKK i 2010, og var også ansatt som postdoktor samme sted fra 2011 til 2013. 

Publisert 14. jan. 2016 12:37

Hemstad tilhører forskergruppen Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900, som er en del av den tverrfaglige satsingen UiO: Norden, og er ansatt ved Nasjonalbiblioteket.

Publisert 14. jan. 2016 12:12

– Dette blir gøy! Det sier Åshild Næss, som tidligere har fordypet seg i å beskrive miniatyrspråk. Nå fortsetter hun sin forskning på ILN.